Så fungerar Elmarknaden

Den svenska elmarknaden präglas idag av det avskaffade monopolet som klubbades infördes 1996. Bara några år tidigare skapade man även en gemensam handelsplats för alla energiproducenter i Norden som kallas Nord Pool Spot. Elmarknaden kan för många verka väldigt...