Blogg Ta del av senaste nyheterna från elmarknaden och tips som hjälper dig sänka din energiförbrukning.


Monopolet på elhandel avskaffas – detta har hänt 20 år senare

2/17/2019 5:26:34 PM

Den 1 juni 1996 avskaffades monopolet på elhandel och nya regler infördes. Samtidigt som elhandels släpptes fri så behöll regeringen monopolet på elnäten. I denna artikel reder vi ut varför monopolet på elhandel avskaffades och om avregleringen har fått de effekter som man önskade för oss konsumenter.

Läs inlägg

Elnätsbolagen har höjt avgifter och tar ut miljardvinster

2/17/2019 5:25:15 PM

Enligt Villaägarnas riksförbund har vissa elnätsbolag höjt sina elnätsavgifter med närmare 40% sedan 2010. Prishöjningarna motiveras med utbyggnad och upprustning av elnäten. Trots höjningarna av elnätsavgifter kan elnätens uppgraderingar inte motiveras i relation till de höjningar som har gjort, trots detta tar de 10 största elnätsbolagen ut 9,1 miljarder kronor i vinst.

Läs inlägg