Spotpris imorgon den 26 mars 2023

Elområde SE01

Just nu - 12:00 - 13:00 öre/kWh

Idag - Snitt idag öre/kWh

Imorgon -

Imorgon -

Elområde SE02

Just nu - öre/kWh

Idag - Snitt idag öre/kWh

Imorgon -

Imorgon -

Elområde SE03

Just nu - 12:00 - 13:00 öre/kWh

Idag - Snitt idag öre/kWh

Imorgon -

Imorgon -

Elområde SE04

Just nu - 12:00 - 13:00 öre/kWh

Idag - Snitt idag öre/kWh

Imorgon -

Imorgon -
Spotpris idag

Spotpris imorgon timme för timme

Populära sidor

Spotpriser idag

Se dagens spotpriser på elbörsen

Spotpriser imorgon

Se spotpriser imorgon

Spotpris historik

Se historiska elpriser i ditt elområde

Snittpris el

Se snittpriset på el i ditt elområde.

Om spotpriser

Finns prognoser på morgondagens spotpris?

Ja, det finns prognoser för morgondagens spotpris på el, men det är viktigt att komma ihåg att prognoserna är bara en uppskattning baserat på tillgängliga data och information. De faktorer som påverkar spotpriset kan ändras snabbt och oväntat, vilket gör att prognoser inte alltid är helt tillförlitliga.

Andra faktorer som produktionskostnader för olika energikällor, internationell handel, politiska beslut och regleringar och marknadstrender kan också påverka spotpriset på el och tas med i prognosen.

Vad är prognosen på spotpris baserad på?

Prognosen för spotpris på el är vanligtvis baserad på en mängd olika faktorer, inklusive historisk data, väderprognoser, efterfrågan, tillgång och produktion av el, samt politiska och ekonomiska faktorer som kan påverka energimarknaden.

Historisk data används ofta för att identifiera trender och mönster på energimarknaden och för att förutsäga hur spotpriset kan utvecklas i framtiden. Väderprognoser är också viktiga, eftersom de kan påverka efterfrågan på el. Om det till exempel förväntas vara en kall dag kan efterfrågan på uppvärmning öka och därmed påverka spotpriset.

Ladda ner vår app

Elpriser iOS
Historiska elpriser månad för månad
Elpriser timme för timme idag & imorgon

Jämför elavtal - Helt kostnadsfritt