Blogg inom Grön Energi & Hållbarhet

Senaste artiklarna

Kvartsprisavtal och Kvartsmätning - Så fungerar nya avtalet och mätningen

Den svenska elmarknaden är under ständig utveckling för att skapa bättre & mer rättvis prissättning. Därför har begreppen kvartprisavtal och kvartsmätning på elmätare dykt upp som nya begrepp för svenska elanvändare. I detta blogginlägg utforskar vi vad dessa termer innebär och hur de kan påverka din elräkning.

Lästid: 3 min Energipolitik Publicerad: 2024-02-01 06:56:02 läs inlägg

2024 inleds med rekordhöga elpriser

Inför fredagen har vi bevittnat en betydande ökning i elpriserna, som nu stiger till över två kronor per kilowattimme (kWh) över hela landet. Detta markerar de högsta priserna vi sett på över ett år, och minnen från förra årets prischock under hösten och vintern 2022/2023 börjar återigen göra sig påminda. I den södra halvan av vårt avlånga land har priset på el nått ett genomsnitt på 2,17 kronor per kWh för hela fredagen. Norra Sverige ser marginellt lägre priser, omkring 2,10 kronor per kWh, men även där når vi pristoppar på närmare 6 kronor per kWh under de sena eftermiddagstimmar. Dessa siffror kontrasterar starkt mot de omkring en krona per kWh vi såg under torsdagen. Faktum är att vi inte sett så här höga elpriser någon gång under hela 2023. För att hitta motsvarande priser måste vi blicka tillbaka till december 2022.

Lästid: 2 min Energipolitik Publicerad: 2024-01-15 11:58:15 läs inlägg

Elbolagen pressas att möta kundernas krav

Under en längre tid har ett stort antal kunder uttryckt sin oro över sina elbolag. Denna missnöjdhet har dragit till sig uppmärksamheten från både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen, som har tagit emot en ström av klagomål från missnöjda elkunder.

Lästid: 4 min Energipolitik Publicerad: 2023-11-17 13:40:14 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Juni 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 53,06 öre/kWh under juni, en ökning med 14,04 öre/kWh jämfört med maj. I SE4 var priset 103,39 öre/kWh, och därmed 29,89 öre/kWh högre än föregående månad. I norra Sverige blev priset för juni 51,61 öre/kWh, vilket är 23,77 öre/kWh högre än i maj.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-07-10 16:26:34 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Maj 2023

Under maj låg det genomsnittliga priset för SE3 på 39,02 öre/kWh, en nedgång på nästan 30 öre/kWh i jämförelse med april. Priserna för SE4 var 73,50 öre/kWh, knappt 0,4 öre/kWh lägre än månaden före. I Norra Sverige noterades majpriset till drygt 28 öre/kWh vilket blir 39 öre/kWh lägre än aprilpriset.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-06-15 07:28:57 läs inlägg

Läget på elmarknaden, April 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 68,70 öre/kWh under april, en minskning med 11,92 öre/kWh jämfört med mars. I SE4 minskade priset med 17,93 öre/kWh till 73,86 öre/kWh. I norra Sverige blev priset för april 66,47 öre/kWh vilket är en ökning med 9,98 öre/kWh sedan mars.

Lästid: 1 min Elpriser, Solceller Publicerad: 2023-05-04 12:16:45 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Mars 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 80,62 öre/kWh under Mars, en minskning med 1,92 öre/kWh jämfört med februari. I elområde 4 minskade priset med 11 öre/kWh till 91,72 öre/kWh.

Lästid: 1 min Elpriser, Solceller Publicerad: 2023-04-23 11:14:26 läs inlägg

Mild vinter leder till lägre elpriser

Elpriset under februari 2023 har varit lägre än förväntat. Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia, förutspår att priset kommer att förbli på denna nivå, eller möjligen sjunka ytterligare. Den milda vintern har bidragit till att elmarknaden har lugnat ner sig markant.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-03-03 15:17:02 läs inlägg

Elprisstödet 2023 - Allt du behöver veta

Sveriges Riksdag har utlovat elprisstöd till de svenska hushållen som en effekt av kraftigt ökade elkostnader. Elprisstödet är ett system ger ekonomiskt stöd till hushållen för att hjälpa dem att kompensera för de oväntat höga kostnaderna av elektricitet. I vår artikel nedan finner du en komplett guide för vad elprisstödet är, vem som är berättigad stödet, när det betalas ut och hur det kommer att fungera. Totalt sett kommer 10 miljarder betalas ut i elprisstöd till de svenska hushållen.

Lästid: 3 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-02-06 06:40:10 läs inlägg

Höjd energiskatt 2023 - Trots global energikris

Det är inte bara i Sverige vi har energikris just nu utan det är ett globalt problem. Den globala energikrisen är ett akut problem som påverkar i princip alla länder runtom i världen. Det orsakas av en kombination av faktorer bl.a. ökad efterfrågan på energi, minskad planerbar energiproduktion och ökad väderberoende energiproduktion.

Lästid: 1 min Högre elpriser, Energipolitik Publicerad: 2023-01-09 07:37:39 läs inlägg

App för att se Dagens Spotpris på el

Elmarknad.se har nyligen lanserat en ny mobilapp för både iOS & Android där du kan se dagsaktuella spotpriser för samtliga elområden.

Lästid: 1 min Elpriser Publicerad: 2022-12-04 13:00:10 läs inlägg

Energipolitik [Val 2022] » Partiernas förslag för lägre elpriser

I denna artikel har vi sammanställt partiernas viktigaste frågor för att skapa en mer ekonomiskt hållbar elmarknad där vi slipper drabbas av dyra elpristoppar och minska energistressen för såväl hushåll, företag & industrin.

Lästid: 2 min Elnätsbolag, Högre elpriser, Kärnkraft, Elmarknaden Publicerad: 2022-12-04 12:59:33 läs inlägg

Se elförbrukning på produkter i ditt hem

När priset på el är högt kan det vara bra att känna till hur mycket el som dina produkter förbrukar. Elmarknad har nedan listat de vanligaste produkterna i ditt hem och hur lång tid du kan använda dessa för att komma upp till 1 kw.

Lästid: 1 min Högre elpriser Publicerad: 2022-08-07 14:54:38 läs inlägg

Fråga: Vad kostar det att ladda elbil?

Om du liksom många andra funderat på att köpa elbil och vill veta vad det kostar att ladda bilen så är detta artikeln för dig. Vi reder ut vad elbilar förbrukar och vad kostnaden blir för att ladda hemma, i BRF eller på offentliga parkering.

Lästid: 2 min Elbil Publicerad: 2022-01-29 13:59:41 läs inlägg

Så fördelas kompensation mellan hushållen

Här hittar du det senaste om den så kallade elpriskompensationen och hur den kommer att fördelas mellan hushållen.

Lästid: 2 min Energipolitik Publicerad: 2022-01-29 13:49:06 läs inlägg

Vilken tid på dygnet är el som billigast?

Elen är alltid billigast på natten när användandet är som lägst. I denna artikel reder vi ut hur du kan planera din elförbrukning bättre och dra nytta av ett timavtal.

Lästid: 2 min Elhandel Publicerad: 2022-01-20 10:30:38 läs inlägg

Kompensationen dras från elräkningen: Om 6 månader

Det kommande elstödet ska vara på plats inom ett halvår och dras av från elbolagen elräkning.

Lästid: 1 min Högre elpriser Publicerad: 2022-01-19 13:06:16 läs inlägg

Regeringen: 6 Miljarder Elpriskompensation till Hushållen

Idag beslutade Regeringen att sex miljarder kronor ska delas ut till hushållen med högst elförbrukning.

Lästid: 2 min Högre elpriser Publicerad: 2022-01-12 11:53:27 läs inlägg

Elnätsbolagen har höjt avgifter och tar ut miljardvinster

Enligt Villaägarnas riksförbund har vissa elnätsbolag höjt sina elnätsavgifter med närmare 40% sedan 2010. Prishöjningarna motiveras med utbyggnad och upprustning av elnäten. Trots höjningarna av elnätsavgifter kan elnätens uppgraderingar inte motiveras i relation till de höjningar som har gjort, trots detta tar de 10 största elnätsbolagen ut 9,1 miljarder kronor i vinst.

Lästid: 2 min Högre elpriser, Elhandel Publicerad: 2022-01-07 14:54:38 läs inlägg

1996: Monopolet på el avskaffas – Detta har hänt 25 år senare

Den 1 juni 1996 avskaffades monopolet på elhandel och nya regler infördes. Samtidigt som elhandels släpptes fri så behöll regeringen monopolet på elnäten. I denna artikel reder vi ut varför monopolet på elhandel avskaffades och om avregleringen har fått de effekter som man önskade för oss konsumenter.

Lästid: 2 min Nordpool, Monopol, Elhandel Publicerad: 2022-01-07 14:54:17 läs inlägg

Ygeman: Högre elpriser att förvänta i Vinter

Det kan vara klokt att redan nu börja skapa en buffert för att betala elräkningen i vinter. Du bör även se över om du möjligtvis kan hitta alternativa sätt att värma upp ditt boende. Allt tyder nämligen på att priserna kommer rusa kraftigt.

Lästid: 2 min Högre elpriser, Elhandel Publicerad: 2022-01-07 14:53:47 läs inlägg