Ordlista

Här hittar du en omfattande ordlista inom allt som berör din energiförbrukning. Vi reder ut begrepp och går in djupet på vad olika energirelaterade begrepp betyder och hur de fungerar rent praktiskt.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
A Anvisat elpris

Ett anvisat elpris är ett elpris som elanvändaren blivit tilldelad om användaren inte aktivt valt ett elavtal.

Anläggnings-id

Anläggnings-id används för att identifiera din fastighet. Anläggnings-id hittar du alltid på din senaste faktura och oftast någonstans i närheten av ditt elskåp.

Avtalsvillkor

Det villkor som gäller för ditt elavtal

Ampere (A)

Enhet för att mäta electricitet

Anvisningsavtal

Om du som elanvändare inte gör ett aktivt val av elavtal får ett anvisningsavtal som ofta medför ett dyrare elpris

Avtalstid

Med avtalstid menas den tid som ditt elavtal gäller.

Automatisk förlängning

Automatisk förlängning innebär att ditt elavtal automatisk kommer att förlängas, ofta till ett högre pris, i samband med att avtalet går ut.

Avtalstyp

Det finns ett antal olika elavtalstyper, till de vanliga för privat personer hör fast avtal och rörligt avtal

B Beräknad årsförbrukning

Beräknad elförbrukning för ditt hushåll per år. Detta står vanligtvis på din senaste faktura.

Bundet elpris

Bundet elpris innebär att elavtalet har ett fast pris, det vill säga att svängningar på elbörsen inte påverkar elavtalet.

Bundet elavtal

Bundet elavtal är en synonym till fast elavtal. Det vill säga att elpriset är fast.

Biovärme

Med biovärme menas energi som är bioenergibaserad. Som exempelvis pellet och ved.

Bindningstid

Avtalslängden på din elavtal

Börspris

Priset på elbörsen NordPool.

C D Direktverkade el

När man använder el till att värma hushållet genom t.ex. eldrivna element och/eller eldrivna värmeslingor.

Distansavtalslagen

Enligt distansavtalslagen har du som tecknar ett elavtal på internet eller i telefon alltid rätt till 14 dagars ångerrätt.

E Elcertifikat

Tillstånd som ges ut av Energimarknadsmyndigheten till elhandelsbolag som vill bedriva elhandel på svenska elmarknaden.

Elcertifikatavgift

En kostnadspost som används av elbolag för att definiera kostnaden för deras elcertifikat.

Elhandelsbolag

Elhandelsbolag är de elbolag som köper & säljer el till privatpersoner och företag.

Elnätsavgift

Avgiften du betalar till ditt elnätsbolag för att distrubera elen i ditt elnätsområde.

Elnätsbolag

Elnätsbolagen är de som utvecklar och förvaltar elnätens.

Effekt

Ditt elpris och säkring beror delvis på vad för effekt i watt det finns i ledningarna på din villa eller lägenhet.

Elanvändare

Den slutliga användaren på ett elavtal, även kallat för elkonsument

Elavtal

Det avtal som styr vad du betalar för den electricitet som du förbrukar

Elnät

Sammankopplade ledningar för elleverans från elproducenter till elanvändare

Elhandel

Avser handel om electricitet, det vill säga den el som en användare förbrukar

Energifaktura

En tjänst som vissa elbolag erbjuder där du som elanvändare får alla dina elräkningar på en och samma faktura

Elkostnad

Kostnaden för den electricitet som en konsument förbrukar

Elpris

Priset för förbrukningen av electricitet. Avser inte elnätskostnader

Elmarknad

Avser den marknad som används för att köpa och sälja elavtal

Elmarknad.se

Jämför elpriser från de flesta elbolagen i Sverige

Elområde

En geografisk area som styr ditt elpris. I Sverige finns fyra (4) stycken elområden

Elräkning

Där elanvändaren betalar för elen som användaren har konsumerat

Elöverföring

Syftar till överföring av electricitet

Elöverföringsavgift

Den avgift du betalar till ditt elnätsbolag för själva överföringen av electricitet

Energi skatt

Statlig skatt för den energi du förbrukar. Denna ingår inte i ditt elavtal

F Fast elpris

Ett elpris som håller sig på samma nivå över hela avtalets löptid.

Fjärrvärme

Centraliserat uppvärmningssystem som värmer ett flertal bostäder.

Förnybar energi

Energi som produceras genom att omvandlas i vårt ekologiska system. Exempel är vattenkraft, solenergi, vindenergi, biobränsle och vågenergi.

Förnybar el

Avser electricitet som härstammar från förnyelsebara källor, som sol, vind och vatten

Förnybara energikällor

Avser energikällor som anses vara förnybara, som sol, vind och vatten

Fossilfri el

Syftar till den energi som utvinnits utan fossila bränslen, som olja och/eller kol

Faktueringssätt

Det sätt som du som konsument väljer att betala din elräkning på

G Generator

Används för att utvinna electricitet

Grön el

Syftar till electricitet som kommer från en förnyelsebar källa

H I Inköpspris

Syftar till de pris som elhandlare köper in electriciteten från Nordpool.

J Jämförspris

Ditt jämförspris visar ditt estimerade slutliga elpris efter alla avgifter.

K Kilowattimme (kWh)

Mätvärde för antal kilowatt som utnyttjas under en timme.

L M Månadsavgift

En fast avgift som täcker förvaltning och underhåller. Beroende på elbolag kan denna avgift också vara årlig. Förekommer både på fast och rörliga elavtal

N NordPool

Nordiska elbörden som reglerar elpriset, baserat på tillgång och efterfrågan

O Områdes-Id

Används för att identifiera ditt område och elnät

Omteckningsrätt

Innebär att elbolaget låter deras konsumenter teckna om sitt elavtal vid en ev. prishöjning

P Påslag

Med påslag menas den summa, ofta i öre, som lagts på inköpspriset från NordPool

Q R Rörligt elpris

En avgiftsform som innebär att priset följer inköpspriset på Nord Pool.

S Samlingsfaktura

Innebär att alla dina elräkningar hamnar på samma faktura. Erbjuds av vissa elhandelsbolag.

Stamnät

Stamnätet ägs av staten och kopplar samman hela Sveriges electricitet

Solceller

Förnybar energikälla där man med hjälp av solen utvinner energi

Solceller på taket

Avser en installation av solceller som är på taket

Solceller på marken

En solcellsinstallation på marken. Där solcellerna står på stativ.

Solceller integrerade i takplattor

En solcellsinstallation där solcellerna är inbyggda i takplattorna.

Solcellsbatteri

Ett batteri som lagrar energi ifrån överskottet av din solcellsenergi.

T U Uppsägningstid

Syftar till den period där som du har kvar ditt elavtal efter att du aktivt sagt upp avtalet

V Villkor

Specificerar vad som gäller för ditt avtal. Innehåller pris, uppsägningstid osv.

X Y Z Å Ångerrätt

Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt

Årsavgift

En fast avgift som täcker underhåll. Beroende på elbolag kan denna avgift också vara månadsvis

Ä Ö Överskottsel

El som blir över för när s.ka. mikroproducenter (sol-/vintkraftsägare) producerar mer el än de kan förbruka. I vissa elnätsområden finns det möjlighet att sälja sina överskottsel till elhandelsbolaget men det bergränsas av elnätets möjlighet att hantera detta.


Vill du veta mer?

Om du saknar något i ordlistan är du varmt välkommen att höra av dig till oss så hjälper våra medarbetare dig vidare.

  • Snabbt
  • Enkelt
  • Kostnadsfritt

Lär dig mer om elmarknaden genom vår blogg