Jämför Timprisavtal - Elavtal med timpris

På Elmarknad.se jämför du timprisavtal från över +150 elbolag och byter enkelt till det bästa elavtalet i ditt elområde. Sänk din elkostnad idag!

Vad är ett timprisavtal?

Ett timprisavtal i innebär att ditt elpris varierar timvis baserat på elbörsens prisförändringar. Denna prissättning är direkt kopplad till tillgång och efterfrågan på den nordiska elmarknaden (Nord Pool Spot). Detta avtal ger ökad öppenhet och kan vara fördelaktigt för de som kan anpassa sin förbrukning till billigare perioder (som nätter och helger). Det är ett avtal som passar de som vill ha nära koppling till marknadspriset och som är flexibla med sin elanvändning, men det kräver också en medvetenhet om potentiella prisvariationer.Ange ditt postnummer nedan så hämtar Elmarknad.se upp aktuella elavtal från olika elbolag i ditt elområde.

  • Snabbt
  • Enkelt
  • Kostnadsfritt

När lönar det sig att ha timpris?

Att välja timpris på elavtalet kan vara ekonomiskt gynnsamt om man har rätt förutsättningar. Nyckeln till att dra nytta av ett sådant avtal är att vara flexibel i sin elanvändning. Om du kan förflytta energikrävande aktiviteter till perioder då elpriset är lägre, som under nätter eller helger, kan du spara pengar. Historiskt har timpris ofta varit lägre än andra pristyper i genomsnitt, men det kräver att du som konsument är beredd att hantera prisvolatiliteten. Med hjälp av modern teknik, som smarta hem-lösningar, kan du också automatisera din förbrukning för att maximera besparingarna. För de som är engagerade och villiga att hålla ett öga på marknadspriserna, samt de som är bekväma med månatliga prisvariationer, kan timprisavtal vara ett smart ekonomiskt drag.

Vad är skillnaden på timpris & månadspris?

Med ett rörligt pris, eller månadspris, betalar du ett genomsnittligt marknadspris för den kommande månaden. Ditt pris varierar månadsvis baserat på marknadens genomsnittliga priser. Efter månadens slut beräknas ett volympåslag utifrån när man har förbrukat elen. Med rörligt pris bestäms volympåslaget utifrån alla elhandelsbolagets kunder, vilket innebär att du kan både gynnas eller stjälpas beroende på hur ditt förbrukningsmönster ser ut.

Med timpris varierar ditt elpris varje timme, vilket speglar realtidspriserna på elbörsen. Här blir volympåslaget istället kopplat direkt till din faktiska förbrukning timme för timme, vilket ger en mer exakt avspegling av ditt användningsmönster. Vad som passar dig bäst beror på din personliga preferens för förutsägbarhet kontra exakthet. Har du högre förbrukning med lägre flexibilitet kan du gynnas av att köra rörligt pris medans om du har högre flexiblitet och kan styra din förbrukning bättre är troligtvis timprisavtal det mest gynnsamma för dig.

Måste man ha timpris med solceller?

Nej, att ha solceller innebär inte att man automatiskt måste välja ett timprisavtal. Dock kan solcellsägare dra nytta av timpris på grund av deras kapacitet att producera el mitt på dagen, vilket ofta sammanfaller med högre elpriser. Säljer man överskottsenergi tillbaka till nätet kan detta vara fördelaktigt. Dessutom, med möjligheter som batterilagring och smarta hem-lösningar kan solcellsägare anpassa sin förbrukning för att dra maximal nytta av prisfluktuationer under dagen. Men, om man föredrar stabilitet i prissättningen eller inte vill hantera den dagliga prisvariationen, kan andra elavtal vara mer passande. I slutändan handlar valet av elavtal om individens behov och preferenser, och solceller i sig stipulerar inte något specifikt avtalsval.

Kan man byta från timpris till månadspris?

Absolut, man kan byta från timpris till rörligt pris (månadspris), men processen kan vara lite omständig. För det första är det viktigt att granska ditt nuvarande avtals villkor – finns det en uppsägningstid eller avgifter för förändringar? Därefter bör du kontakta ditt elhandelsbolag för att diskutera bytet. Dock är en viktig detalj att ta i beaktning att ditt elnätsbolag måste programmera om din elmätare. Detta kan inte bara medföra extra kostnader, utan även innebära att det tar lite tid innan förändringen är genomförd. Trots detta kan det vara värt att utforska andra elhandelsbolag och jämföra priser och villkor, så att du får det bästa möjliga avtalet. Så, även om bytet är fullt möjligt, bör du förbereda dig på en viss mängd administration och möjligtvis en väntetid innan allt är på plats.