2023-03-03 15:17:02 | Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik

Mild vinter leder till lägre elpriser

Elpriset under februari 2023 har varit lägre än förväntat. Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia, förutspår att priset kommer att förbli på denna nivå, eller möjligen sjunka ytterligare. Den milda vintern har bidragit till att elmarknaden har lugnat ner sig markant.

Efterfrågan på gas har minskat och lagernivåerna är nu på rekordnivåer för denna tid på året, vilket i sin tur ger lägre priser på el. Detta enligt Johan Sigvardsson på Bixia.

Den svenska vintern har också varit mild och vi har haft mycket förnybar produktion under både januari och februari, säger han. "Detta har hjälpt till att dämpa våra priser."

Inför våren och sommaren kan man därför slappna av, enligt Johan Sigvardsson, eftersom elförbrukningen också kommer att minska i takt med att temperaturen stiger.

Snittpriset för februari månad låg spotpriset runt 50 öre per kilowattimme (kWh) i Elområde SE01 och SE02 (Norrland). För att hitta ett lägre pris i elområde 2, det vill säga södra och mellersta Norrland, behöver man gå tillbaka till juli 2022, då priset låg på 22 öre/kWh.

Detta genomsnittliga spotpriset är särskilt intressant för de med rörliga elprisavtal men även fasta elavtalet har gått upp i pris i samband med de höga spotpriserna.

I Elområde SE03 (Svealand och norra Götaland) var snittpriset strax över 80 öre/kWh enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool. Det är i stort sett samma pris som i oktober 2022. För att hitta ett lägre månadspris måste man gå tillbaka till hösten 2021.

I Elområde SE04, Sydsverige, landade februaripriset på drygt en krona, det lägsta sedan oktober 2022.

Utöver NordPools spotpris tillkommer elbolagens påslag, elskatt, moms och elnätsavgift på ungefär 1:50 kronor per kilowattimme. Om du vill följa spotpriset kan du göra det på vår sida där vi visar spotpris med dagliga uppdateringar.

Elbolagen pressas att möta kundernas krav

Under en längre tid har ett stort antal kunder uttryckt sin oro över sina elbolag. Denna missnöjdhet har dragit till sig uppmärksamheten från både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen, som har tagit emot en ström av klagomål från missnöjda elkunder.

Lästid: 4 min Energipolitik Publicerad: 2023-11-17 13:40:14 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Juni 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 53,06 öre/kWh under juni, en ökning med 14,04 öre/kWh jämfört med maj. I SE4 var priset 103,39 öre/kWh, och därmed 29,89 öre/kWh högre än föregående månad. I norra Sverige blev priset för juni 51,61 öre/kWh, vilket är 23,77 öre/kWh högre än i maj.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-07-10 16:26:34 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Juni 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 53,06 öre/kWh under juni, en ökning med 14,04 öre/kWh jämfört med maj. I SE4 var priset 103,39 öre/kWh, och därmed 29,89 öre/kWh högre än föregående månad. I norra Sverige blev priset för juni 51,61 öre/kWh, vilket är 23,77 öre/kWh högre än i maj.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-07-10 16:26:34 läs inlägg