2023-03-03 15:17:02 | Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik

Mild vinter leder till lägre elpriser

Elpriset under februari 2023 har varit lägre än förväntat. Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia, förutspår att priset kommer att förbli på denna nivå, eller möjligen sjunka ytterligare. Den milda vintern har bidragit till att elmarknaden har lugnat ner sig markant.

Efterfrågan på gas har minskat och lagernivåerna är nu på rekordnivåer för denna tid på året, vilket i sin tur ger lägre priser på el. Detta enligt Johan Sigvardsson på Bixia.

Den svenska vintern har också varit mild och vi har haft mycket förnybar produktion under både januari och februari, säger han. "Detta har hjälpt till att dämpa våra priser."

Inför våren och sommaren kan man därför slappna av, enligt Johan Sigvardsson, eftersom elförbrukningen också kommer att minska i takt med att temperaturen stiger.

Snittpriset för februari månad låg spotpriset runt 50 öre per kilowattimme (kWh) i Elområde SE01 och SE02 (Norrland). För att hitta ett lägre pris i elområde 2, det vill säga södra och mellersta Norrland, behöver man gå tillbaka till juli 2022, då priset låg på 22 öre/kWh.

Detta genomsnittliga spotpriset är särskilt intressant för de med rörliga elprisavtal men även fasta elavtalet har gått upp i pris i samband med de höga spotpriserna.

I Elområde SE03 (Svealand och norra Götaland) var snittpriset strax över 80 öre/kWh enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool. Det är i stort sett samma pris som i oktober 2022. För att hitta ett lägre månadspris måste man gå tillbaka till hösten 2021.

I Elområde SE04, Sydsverige, landade februaripriset på drygt en krona, det lägsta sedan oktober 2022.

Utöver NordPools spotpris tillkommer elbolagens påslag, elskatt, moms och elnätsavgift på ungefär 1:50 kronor per kilowattimme. Om du vill följa spotpriset kan du göra det på vår sida där vi visar spotpris med dagliga uppdateringar.

Kvartsprisavtal och Kvartsmätning - Så fungerar nya avtalet och mätningen

Den svenska elmarknaden är under ständig utveckling för att skapa bättre & mer rättvis prissättning. Därför har begreppen kvartprisavtal och kvartsmätning på elmätare dykt upp som nya begrepp för svenska elanvändare. I detta blogginlägg utforskar vi vad dessa termer innebär och hur de kan påverka din elräkning.

Lästid: 3 min Energipolitik Publicerad: 2024-02-01 06:56:02 läs inlägg

2024 inleds med rekordhöga elpriser

Inför fredagen har vi bevittnat en betydande ökning i elpriserna, som nu stiger till över två kronor per kilowattimme (kWh) över hela landet. Detta markerar de högsta priserna vi sett på över ett år, och minnen från förra årets prischock under hösten och vintern 2022/2023 börjar återigen göra sig påminda. I den södra halvan av vårt avlånga land har priset på el nått ett genomsnitt på 2,17 kronor per kWh för hela fredagen. Norra Sverige ser marginellt lägre priser, omkring 2,10 kronor per kWh, men även där når vi pristoppar på närmare 6 kronor per kWh under de sena eftermiddagstimmar. Dessa siffror kontrasterar starkt mot de omkring en krona per kWh vi såg under torsdagen. Faktum är att vi inte sett så här höga elpriser någon gång under hela 2023. För att hitta motsvarande priser måste vi blicka tillbaka till december 2022.

Lästid: 2 min Energipolitik Publicerad: 2024-01-15 11:58:15 läs inlägg

Elbolagen pressas att möta kundernas krav

Under en längre tid har ett stort antal kunder uttryckt sin oro över sina elbolag. Denna missnöjdhet har dragit till sig uppmärksamheten från både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen, som har tagit emot en ström av klagomål från missnöjda elkunder.

Lästid: 4 min Energipolitik Publicerad: 2023-11-17 13:40:14 läs inlägg