Dagens spotpriser

Nedan hittar du nuvarande spotpris, medelvärdet av dagens spotpris samt en prognos över morgondagens spotpris på Nordiska elbörsen Nordpool.

Klicka dig vidare på ditt elområde, för att jämföra elavtal och elpriser

SE01

Aktuellt spotpris samt prognos på nordiska elmarknaden för elområde 1

Spotpris

Nuvarande - Det aktuella priset i kw/h på elbörsen (exkl. moms)

Medelvärde - Dagens medelpris i kw/h på elbörsen (exkl. moms)

Prognos - Prognos över morgondagens elpris på elbörsen
Jämför elavtal

SE02

Aktuellt spotpris samt prognos på nordiska elmarknaden för elområde 2

Spotpris

Aktuellt - Det aktuella priset i kw/h på elbörsen (exkl. moms)

Medelvärde - Dagens medelpris i kw/h på elbörsen (exkl. moms)

Prognos - Prognos över morgondagens i kw/h elpris på elbörsen
Jämför elavtal

SE03

Aktuellt spotpris samt prognos på nordiska elmarknaden för elområde 3

Spotpris

Aktuellt - Det aktuella priset i kw/h på elbörsen (exkl. moms)

Medelvärde - Dagens medelpris i kw/h på elbörsen (exkl. moms)

Prognos - Prognos över i kw/h morgondagens elpris på elbörsen
Jämför elavtal

SE04

Aktuellt spotpris samt prognos på nordiska elmarknaden för elområde 4

Spotpris

Aktuellt - Det aktuella priset i kw/h på elbörsen (exkl. moms)

Medelvärde - Dagens medelpris i kw/h på elbörsen (exkl. moms)

Prognos - Prognos över morgondagens elpris i kw/h på elbörsen
Jämför elavtal