Elpriskollen » En transparent jämförelsetjänst för elpriser, elavtal & elbolag

Elpriskollen är en oberoende jämförelsetjänst för elavtal i Sverige som drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei har regeringens uppdrag att övervaka marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme och Elpriskollen är en del av detta uppdrag. Målet är att bidra till medvetna och aktiva konsumenter på energimarknaderna.Ange ditt postnummer nedan så hämtar Elmarknad.se upp aktuella elavtal från olika elbolag i ditt elområde.

  • Snabbt
  • Enkelt
  • Kostnadsfritt

Hur fungerar elpriskollen?

Alla elhandelsföretag måste rapportera in sina fasta och rörliga prisavtal till Ei och alla dessa avtal finns tillgängliga på Elpriskollen, så att konsumenterna kan jämföra priser och villkor och välja det avtal som passar dem bäst. Ei har ingen egen vinstsyfte och tar inte emot provisioner från elhandelsföretagen, och elhandelsföretagen kan inte annonsera eller köpa sig en bättre exponering på Elpriskollen. Konsumenter kan även få information om deras rättigheter som kunder av naturgas och fjärrvärme.

Vem äger elpriskollen?

Elpriskollen drivs av Energimarknadsinspektionen (EI). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet som är expert och ansvarar för att övervaka och säkerställa att energimarknaderna fungerar på ett effektivt och rättvist sätt. Ei har ett team av cirka 200 medarbetare som arbetar med allt från utfärdande av tillstånd och övervakning till utveckling av regler och information till konsumenterna. De bidrar också till utvecklingen av energimarknaderna både nationellt och internationellt genom olika samarbeten och nätverk.