HEMAB Elförsäljning AB

HEMAB Elförsäljning AB – Förnybar Energi och Lokalt Fokus

HEMAB Elförsäljning AB, etablerat i Härnösand, erbjuder elavtal som präglas av ett starkt lokalt engagemang och ett fokus på 100% lokalproducerad, förnybar el. De strävar efter att skapa en hållbar framtid för Härnösand och dess invånare.

Välj Ett Elavtal som Passar Dig

HEMAB Elförsäljning AB tillhandahåller olika typer av elavtal, inklusive rörliga priser och Tillsvidare-priser. Med deras rörliga prisavtal kan du ha möjlighet till lägre priser, även om det innebär större svängningar beroende på marknaden. Tillsvidare-priset är baserat på inköpspriset med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift, vilket ändras månadsvis.

Engagemang för Samhälle och Miljö

Förutom att erbjuda förnybar energi, har HEMAB Elförsäljning AB ett aktivt engagemang i samhället och arbetar för en hållbar miljö på flera plan. De erbjuder inte bara el utan också andra tjänster som fjärrvärme och återvinning.

Kontakta HEMAB Elförsäljning AB

För att lära dig mer om deras elavtal eller för att teckna elavtal, kontakta HEMAB Elförsäljning AB. De erbjuder enkel och nära service med kundens bästa i fokus.

Ange ditt postnummer nedan så hämtar Elmarknad.se upp ditt områdes-id. Detta används sedan för att presentera avtal från både HEMAB Elförsäljning AB och andra bolag i ditt närområde.

  • Snabbt
  • Enkelt
  • Kostnadsfritt

Information om HEMAB Elförsäljning AB elavtal

Tjänster Status
Schysst elhandel
E-faktura
Autogiro
Pappersfaktura
Erbjuder klimatneutrala elavtal
Erbjuder svanenmärkt elavtal
Avtal kan tecknas hos Elmarknad
Prisgaranti
Samlingsfaktura

Kontaktuppgifter

Typ Uppgift
Adress
E-post
Telefonnummer