2022-01-29 13:49:06 | Lästid: 2 min Energipolitik

Så fördelas kompensation mellan hushållen

Här hittar du det senaste om den så kallade elpriskompensationen och hur den kommer att fördelas mellan hushållen.

Regeringen har föreslagit en modell för hushåll som drabbats av höga elpriser. Vid närmare beräkning avsätter man nu 7 miljarder mot de tidigare 6 miljarderna som utlovats. Modellen är utformad som en trappa och börjar vid en elförbrukning på över 700 kWh per månad och når sitt tak vid 2000 kWh per månad.

Utbetalningen kommer ske automatiskt från ditt elnätsbolag. Du som kund kommer med andra ord inte behöva ansöka om kompensationen. Det finns fortfarande frågetecken bland hushållen för vad som sker när man t.ex. flyttar från ett elnätsområde till ett annat. Andra ställer sig frågande till varför man inte allokerar mer pengar till södra Sverige som drabbats hårdast och även varför kompensationen inte tar inkomst i beaktning då många låginkomsttagare drabbats hårt av de chockhöjda priserna.

Vi fortsätter hålla kolla på utvecklingen med elpriskompensationen och vägleder er i vad som gäller. Notera att Elmarknad.se är en fristående tjänst som inte har någon politisk anknytning och strävar efter att tillhandahålla så objektiv information som möjligt.

Så fungerar elpriskompensationen

Förbrukning per månad (kWh) Stöd totalt dec-feb (kr)
700 – 899 300
900 – 999 600
1000 – 1099 900
1100 – 1199 1200
1200 – 1299 1500
1300 – 1399 2100
1400 – 1499 2700
1500 – 1599 3300
1600 – 1699 3900
1700 – 1799 4500
1800 – 1899 5100
1900 – 1999 5700
Över 2000 6000

Mild vinter leder till lägre elpriser

Elpriset under februari 2023 har varit lägre än förväntat. Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia, förutspår att priset kommer att förbli på denna nivå, eller möjligen sjunka ytterligare. Den milda vintern har bidragit till att elmarknaden har lugnat ner sig markant.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-03-03 15:17:02 läs inlägg

Elprisstödet 2023 - Allt du behöver veta

Sveriges Riksdag har utlovat elprisstöd till de svenska hushållen som en effekt av kraftigt ökade elkostnader. Elprisstödet är ett system ger ekonomiskt stöd till hushållen för att hjälpa dem att kompensera för de oväntat höga kostnaderna av elektricitet. I vår artikel nedan finner du en komplett guide för vad elprisstödet är, vem som är berättigad stödet, när det betalas ut och hur det kommer att fungera. Totalt sett kommer 10 miljarder betalas ut i elprisstöd till de svenska hushållen.

Lästid: 3 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-02-06 06:40:10 läs inlägg

Höjd energiskatt 2023 - Trots global energikris

Det är inte bara i Sverige vi har energikris just nu utan det är ett globalt problem. Den globala energikrisen är ett akut problem som påverkar i princip alla länder runtom i världen. Det orsakas av en kombination av faktorer bl.a. ökad efterfrågan på energi, minskad planerbar energiproduktion och ökad väderberoende energiproduktion.

Lästid: 1 min Högre elpriser, Energipolitik Publicerad: 2023-01-09 07:37:39 läs inlägg