2022-01-29 13:49:06 | Lästid: 2 min Energipolitik

Så fördelas kompensation mellan hushållen

Här hittar du det senaste om den så kallade elpriskompensationen och hur den kommer att fördelas mellan hushållen.

Regeringen har föreslagit en modell för hushåll som drabbats av höga elpriser. Vid närmare beräkning avsätter man nu 7 miljarder mot de tidigare 6 miljarderna som utlovats. Modellen är utformad som en trappa och börjar vid en elförbrukning på över 700 kWh per månad och når sitt tak vid 2000 kWh per månad.

Utbetalningen kommer ske automatiskt från ditt elnätsbolag. Du som kund kommer med andra ord inte behöva ansöka om kompensationen. Det finns fortfarande frågetecken bland hushållen för vad som sker när man t.ex. flyttar från ett elnätsområde till ett annat. Andra ställer sig frågande till varför man inte allokerar mer pengar till södra Sverige som drabbats hårdast och även varför kompensationen inte tar inkomst i beaktning då många låginkomsttagare drabbats hårt av de chockhöjda priserna.

Vi fortsätter hålla kolla på utvecklingen med elpriskompensationen och vägleder er i vad som gäller. Notera att Elmarknad.se är en fristående tjänst som inte har någon politisk anknytning och strävar efter att tillhandahålla så objektiv information som möjligt.

Så fungerar elpriskompensationen

Förbrukning per månad (kWh) Stöd totalt dec-feb (kr)
700 – 899 300
900 – 999 600
1000 – 1099 900
1100 – 1199 1200
1200 – 1299 1500
1300 – 1399 2100
1400 – 1499 2700
1500 – 1599 3300
1600 – 1699 3900
1700 – 1799 4500
1800 – 1899 5100
1900 – 1999 5700
Över 2000 6000

Elbolagen pressas att möta kundernas krav

Under en längre tid har ett stort antal kunder uttryckt sin oro över sina elbolag. Denna missnöjdhet har dragit till sig uppmärksamheten från både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen, som har tagit emot en ström av klagomål från missnöjda elkunder.

Lästid: 4 min Energipolitik Publicerad: 2023-11-17 13:40:14 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Juni 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 53,06 öre/kWh under juni, en ökning med 14,04 öre/kWh jämfört med maj. I SE4 var priset 103,39 öre/kWh, och därmed 29,89 öre/kWh högre än föregående månad. I norra Sverige blev priset för juni 51,61 öre/kWh, vilket är 23,77 öre/kWh högre än i maj.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-07-10 16:26:34 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Maj 2023

Under maj låg det genomsnittliga priset för SE3 på 39,02 öre/kWh, en nedgång på nästan 30 öre/kWh i jämförelse med april. Priserna för SE4 var 73,50 öre/kWh, knappt 0,4 öre/kWh lägre än månaden före. I Norra Sverige noterades majpriset till drygt 28 öre/kWh vilket blir 39 öre/kWh lägre än aprilpriset.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-06-15 07:28:57 läs inlägg