2022-01-29 13:49:06 | Lästid: 2 min Energipolitik

Så fördelas kompensation mellan hushållen

Här hittar du det senaste om den så kallade elpriskompensationen och hur den kommer att fördelas mellan hushållen.

Regeringen har föreslagit en modell för hushåll som drabbats av höga elpriser. Vid närmare beräkning avsätter man nu 7 miljarder mot de tidigare 6 miljarderna som utlovats. Modellen är utformad som en trappa och börjar vid en elförbrukning på över 700 kWh per månad och når sitt tak vid 2000 kWh per månad.

Utbetalningen kommer ske automatiskt från ditt elnätsbolag. Du som kund kommer med andra ord inte behöva ansöka om kompensationen. Det finns fortfarande frågetecken bland hushållen för vad som sker när man t.ex. flyttar från ett elnätsområde till ett annat. Andra ställer sig frågande till varför man inte allokerar mer pengar till södra Sverige som drabbats hårdast och även varför kompensationen inte tar inkomst i beaktning då många låginkomsttagare drabbats hårt av de chockhöjda priserna.

Vi fortsätter hålla kolla på utvecklingen med elpriskompensationen och vägleder er i vad som gäller. Notera att Elmarknad.se är en fristående tjänst som inte har någon politisk anknytning och strävar efter att tillhandahålla så objektiv information som möjligt.

Så fungerar elpriskompensationen

Förbrukning per månad (kWh) Stöd totalt dec-feb (kr)
700 – 899 300
900 – 999 600
1000 – 1099 900
1100 – 1199 1200
1200 – 1299 1500
1300 – 1399 2100
1400 – 1499 2700
1500 – 1599 3300
1600 – 1699 3900
1700 – 1799 4500
1800 – 1899 5100
1900 – 1999 5700
Över 2000 6000

Kvartsprisavtal och Kvartsmätning - Så fungerar nya avtalet och mätningen

Den svenska elmarknaden är under ständig utveckling för att skapa bättre & mer rättvis prissättning. Därför har begreppen kvartprisavtal och kvartsmätning på elmätare dykt upp som nya begrepp för svenska elanvändare. I detta blogginlägg utforskar vi vad dessa termer innebär och hur de kan påverka din elräkning.

Lästid: 3 min Energipolitik Publicerad: 2024-02-01 06:56:02 läs inlägg

2024 inleds med rekordhöga elpriser

Inför fredagen har vi bevittnat en betydande ökning i elpriserna, som nu stiger till över två kronor per kilowattimme (kWh) över hela landet. Detta markerar de högsta priserna vi sett på över ett år, och minnen från förra årets prischock under hösten och vintern 2022/2023 börjar återigen göra sig påminda. I den södra halvan av vårt avlånga land har priset på el nått ett genomsnitt på 2,17 kronor per kWh för hela fredagen. Norra Sverige ser marginellt lägre priser, omkring 2,10 kronor per kWh, men även där når vi pristoppar på närmare 6 kronor per kWh under de sena eftermiddagstimmar. Dessa siffror kontrasterar starkt mot de omkring en krona per kWh vi såg under torsdagen. Faktum är att vi inte sett så här höga elpriser någon gång under hela 2023. För att hitta motsvarande priser måste vi blicka tillbaka till december 2022.

Lästid: 2 min Energipolitik Publicerad: 2024-01-15 11:58:15 läs inlägg

Elbolagen pressas att möta kundernas krav

Under en längre tid har ett stort antal kunder uttryckt sin oro över sina elbolag. Denna missnöjdhet har dragit till sig uppmärksamheten från både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen, som har tagit emot en ström av klagomål från missnöjda elkunder.

Lästid: 4 min Energipolitik Publicerad: 2023-11-17 13:40:14 läs inlägg