2022-01-12 11:53:27 | Lästid: 2 min Högre elpriser

Regeringen: 6 Miljarder Elpriskompensation till Hushållen

Idag beslutade Regeringen att sex miljarder kronor ska delas ut till hushållen med högst elförbrukning.

Det står klart idag att de hushåll som har högst elförbrukning kommer bli kompenserade upp till 2000 kr/mån för oväntat höga elpriserna under vintern. Alltså högst 6000 kr totalt.

– Regeringen tar den här situationen på största allvar och avsätter därför sex miljarder för att kompensera de hushåll som fått höga elräkningar. Det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell tid, säger finansminister Mikael Damberg.

Och det är minst sagt inte en exceptionell tid. Under December har flera konsumenter rapporterat ökade elräkningar på 300-500%

– De elpriser vi har sett under hösten och vintern är alldeles för höga. Jag förstår att människor känner en oro för sin ekonomi. Idag kan vi meddela att vi avsätter drygt sex miljarder kronor för att ge stöd till de hushåll som fått kraftigt höjda elräkningar, det känns oerhört glädjande, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

De hushåll berörs och så kommer det gå till

Kompensationen sker för tre månader (januari-mars) till elkunder baserat på månatlig förbrukning. Ju högre förbrukning desto högre kompensation kommer du få.

Kompensationen sker i flera steg, i olika förbrukningsintervall, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad. Till de som förbrukar mer än 2000 kWh utgår en ersättning om 2000 kronor per månad, alltså totalt 6000 kr.

Regeringen räknar med att ca 1,8 miljoner hushåll kommer omfattas av beslutet. Regeringen för just nu dialog med myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen för att besluta kring om kompensationen ska betalas ut från elnätsbolagen eller dras av från elräkningarna.

Detta är en uppskattad åtgärd och troligtvis en effekt från påtryckningar både från privatpersoner samt oppositionen i riksdagen. Bara för två dagar sedan uttryckte Ulf Kristersson (M), partiledare i Moderaterna att han ville se tillfälligt sänkta skatter på elpriserna.

Däremot ställer Kristersson sig frågande till varför kompensationen inte ställs ut till företag vilket vi även kan se är en pågående diskussion i sociala medier.

Det är inte helt osannolikt att det kommer kompensation för företag men det är omöjligt att svara på i dagsläget.

Kompensationen dras från elräkningen: Om 6 månader

Det kommande elstödet ska vara på plats inom ett halvår och dras av från elbolagen elräkning.

Lästid: 1 min Högre elpriser Publicerad: 2022-01-19 13:06:16 läs inlägg

Elnätsbolagen har höjt avgifter och tar ut miljardvinster

Enligt Villaägarnas riksförbund har vissa elnätsbolag höjt sina elnätsavgifter med närmare 40% sedan 2010. Prishöjningarna motiveras med utbyggnad och upprustning av elnäten. Trots höjningarna av elnätsavgifter kan elnätens uppgraderingar inte motiveras i relation till de höjningar som har gjort, trots detta tar de 10 största elnätsbolagen ut 9,1 miljarder kronor i vinst.

Lästid: 2 min Högre elpriser, Elhandel Publicerad: 2022-01-07 14:54:38 läs inlägg

Ygeman: Högre elpriser att förvänta i Vinter

Det kan vara klokt att redan nu börja skapa en buffert för att betala elräkningen i vinter. Du bör även se över om du möjligtvis kan hitta alternativa sätt att värma upp ditt boende. Allt tyder nämligen på att priserna kommer rusa kraftigt.

Lästid: 2 min Högre elpriser, Elhandel Publicerad: 2022-01-07 14:53:47 läs inlägg