2022-01-12 11:53:27 | Lästid: 2 min Högre elpriser

Regeringen: 6 Miljarder Elpriskompensation till Hushållen

Idag beslutade Regeringen att sex miljarder kronor ska delas ut till hushållen med högst elförbrukning.

Det står klart idag att de hushåll som har högst elförbrukning kommer bli kompenserade upp till 2000 kr/mån för oväntat höga elpriserna under vintern. Alltså högst 6000 kr totalt.

– Regeringen tar den här situationen på största allvar och avsätter därför sex miljarder för att kompensera de hushåll som fått höga elräkningar. Det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell tid, säger finansminister Mikael Damberg.

Och det är minst sagt inte en exceptionell tid. Under December har flera konsumenter rapporterat ökade elräkningar på 300-500%

– De elpriser vi har sett under hösten och vintern är alldeles för höga. Jag förstår att människor känner en oro för sin ekonomi. Idag kan vi meddela att vi avsätter drygt sex miljarder kronor för att ge stöd till de hushåll som fått kraftigt höjda elräkningar, det känns oerhört glädjande, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

De hushåll berörs och så kommer det gå till

Kompensationen sker för tre månader (januari-mars) till elkunder baserat på månatlig förbrukning. Ju högre förbrukning desto högre kompensation kommer du få.

Kompensationen sker i flera steg, i olika förbrukningsintervall, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad. Till de som förbrukar mer än 2000 kWh utgår en ersättning om 2000 kronor per månad, alltså totalt 6000 kr.

Regeringen räknar med att ca 1,8 miljoner hushåll kommer omfattas av beslutet. Regeringen för just nu dialog med myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen för att besluta kring om kompensationen ska betalas ut från elnätsbolagen eller dras av från elräkningarna.

Detta är en uppskattad åtgärd och troligtvis en effekt från påtryckningar både från privatpersoner samt oppositionen i riksdagen. Bara för två dagar sedan uttryckte Ulf Kristersson (M), partiledare i Moderaterna att han ville se tillfälligt sänkta skatter på elpriserna.

Däremot ställer Kristersson sig frågande till varför kompensationen inte ställs ut till företag vilket vi även kan se är en pågående diskussion i sociala medier.

Det är inte helt osannolikt att det kommer kompensation för företag men det är omöjligt att svara på i dagsläget.

Höjd energiskatt 2023 - Trots global energikris

Det är inte bara i Sverige vi har energikris just nu utan det är ett globalt problem. Den globala energikrisen är ett akut problem som påverkar i princip alla länder runtom i världen. Det orsakas av en kombination av faktorer bl.a. ökad efterfrågan på energi, minskad planerbar energiproduktion och ökad väderberoende energiproduktion.

Lästid: 1 min Högre elpriser, Energipolitik Publicerad: 2023-01-09 07:37:39 läs inlägg

Energipolitik [Val 2022] » Partiernas förslag för lägre elpriser

I denna artikel har vi sammanställt partiernas viktigaste frågor för att skapa en mer ekonomiskt hållbar elmarknad där vi slipper drabbas av dyra elpristoppar och minska energistressen för såväl hushåll, företag & industrin.

Lästid: 2 min Elnätsbolag, Högre elpriser, Kärnkraft, Elmarknaden Publicerad: 2022-12-04 12:59:33 läs inlägg

Se elförbrukning på produkter i ditt hem

När priset på el är högt kan det vara bra att känna till hur mycket el som dina produkter förbrukar. Elmarknad har nedan listat de vanligaste produkterna i ditt hem och hur lång tid du kan använda dessa för att komma upp till 1 kw.

Lästid: 1 min Högre elpriser Publicerad: 2022-08-07 14:54:38 läs inlägg