2023-04-23 11:14:26 | Lästid: 1 min Elpriser, Solceller

Läget på elmarknaden, Mars 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 80,62 öre/kWh under Mars, en minskning med 1,92 öre/kWh jämfört med februari. I elområde 4 minskade priset med 11 öre/kWh till 91,72 öre/kWh.

I norra Sverige blev priset för mars 56,49 öre/kWh vilket är en ökning med 4,91 öre/kWh sedan februari. Prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige var lägre under mars där skillnaden mellan SE1 och SE4 var 34,78 öre/kWh.

Systempriset för mars var 92,61 öre/kWh vilket är ungefär samma som i februari. Mars inleddes med milda temperaturer men vände till kallare och torrare väderlek och sammantaget var elanvändningen något högre under mars än föregående månad. Elproduktionen var högre under mars och då främst från vattenkraft. En förbättrad hydrologisk balans i det nordiska systemet tillsammans med att priserna på både naturgas, kol och utsläppsrätter sjunkit vilket har pressat priserna nedåt.


spotpriser senaste tre månaderna

Månadsmedelpris för SE1–SE4 samt Nord Pool systempris i januari-mars 2023, SEK/kWh

Läget på elmarknaden, April 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 68,70 öre/kWh under april, en minskning med 11,92 öre/kWh jämfört med mars. I SE4 minskade priset med 17,93 öre/kWh till 73,86 öre/kWh. I norra Sverige blev priset för april 66,47 öre/kWh vilket är en ökning med 9,98 öre/kWh sedan mars.

Lästid: 1 min Elpriser, Solceller Publicerad: 2023-05-04 12:16:45 läs inlägg

Läget på elmarknaden, April 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 68,70 öre/kWh under april, en minskning med 11,92 öre/kWh jämfört med mars. I SE4 minskade priset med 17,93 öre/kWh till 73,86 öre/kWh. I norra Sverige blev priset för april 66,47 öre/kWh vilket är en ökning med 9,98 öre/kWh sedan mars.

Lästid: 1 min Elpriser, Solceller Publicerad: 2023-05-04 12:16:45 läs inlägg

Höjd energiskatt 2023 - Trots global energikris

Det är inte bara i Sverige vi har energikris just nu utan det är ett globalt problem. Den globala energikrisen är ett akut problem som påverkar i princip alla länder runtom i världen. Det orsakas av en kombination av faktorer bl.a. ökad efterfrågan på energi, minskad planerbar energiproduktion och ökad väderberoende energiproduktion.

Lästid: 1 min Högre elpriser, Energipolitik Publicerad: 2023-01-09 07:37:39 läs inlägg