2023-06-15 07:28:57 | Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik

Läget på elmarknaden, Maj 2023

Under maj låg det genomsnittliga priset för SE3 på 39,02 öre/kWh, en nedgång på nästan 30 öre/kWh i jämförelse med april. Priserna för SE4 var 73,50 öre/kWh, knappt 0,4 öre/kWh lägre än månaden före. I Norra Sverige noterades majpriset till drygt 28 öre/kWh vilket blir 39 öre/kWh lägre än aprilpriset.

Prisvariationerna mellan norra och södra Sverige var mindre jämfört med SE3, men väsentligt större jämfört med SE4 i maj. Skillnaden mellan SE1 och SE4 var ca 46 öre/kWh, jämfört med en skillnad på drygt 7 öre/kWh under april. Systempriset stod på ca 42 öre/kWh, vilket är 52 procent lägre än under föregående månad.

Maj visade upp både soliga och blåsiga dagar och sedan mitten av månaden, ett vårflöde som tillsammans resulterade i flera timmar med negativa elpriser över alla elområden. Under maj månads andra hälft registrerades ungefär 90 timmar med negativa elpriser i alla elområden, utom i SE4 där det förekom under 30 timmar. Maj är en betydligt varmare månad än april vilket resulterar i en minskad efterfrågan på el.

Elproduktionen var lägre än föregående månad, delvis på grund av att översynsperioden startat i kärnkraftverken. Produktionen från vindkraft var högre under maj och exporten av el förblir hög. Priserna på naturgas, kol och utsläppsrätter sjönk under månaden och med ett minskat behov av el har priserna pressats ner.


spotpriser senaste tre månaderna

Månadsmedelpriset för Elområde 1–4 samt Nord Pool systempris i mars-maj 2023, öre/kWh

Elbolagen pressas att möta kundernas krav

Under en längre tid har ett stort antal kunder uttryckt sin oro över sina elbolag. Denna missnöjdhet har dragit till sig uppmärksamheten från både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen, som har tagit emot en ström av klagomål från missnöjda elkunder.

Lästid: 4 min Energipolitik Publicerad: 2023-11-17 13:40:14 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Juni 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 53,06 öre/kWh under juni, en ökning med 14,04 öre/kWh jämfört med maj. I SE4 var priset 103,39 öre/kWh, och därmed 29,89 öre/kWh högre än föregående månad. I norra Sverige blev priset för juni 51,61 öre/kWh, vilket är 23,77 öre/kWh högre än i maj.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-07-10 16:26:34 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Juni 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 53,06 öre/kWh under juni, en ökning med 14,04 öre/kWh jämfört med maj. I SE4 var priset 103,39 öre/kWh, och därmed 29,89 öre/kWh högre än föregående månad. I norra Sverige blev priset för juni 51,61 öre/kWh, vilket är 23,77 öre/kWh högre än i maj.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-07-10 16:26:34 läs inlägg