2023-07-10 16:26:34 | Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik

Läget på elmarknaden, Juni 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 53,06 öre/kWh under juni, en ökning med 14,04 öre/kWh jämfört med maj. I SE4 var priset 103,39 öre/kWh, och därmed 29,89 öre/kWh högre än föregående månad. I norra Sverige blev priset för juni 51,61 öre/kWh, vilket är 23,77 öre/kWh högre än i maj.

Prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige var något mindre i förhållande till SE3 men betydligt större jämfört med SE4 i juni. Skillnaden mellan SE1 och SE4 var 51,78 öre/kWh i juni vilket innebär att spotpriset var mer än det dubbla i SE4. Systempriset var 61,26 öre/kWh, vilket är drygt 44 procent högre än under maj.

Juni bjöd på höga temperaturer och en lägre efterfrågan på el jämfört med maj. Den sena men kraftiga vårfloden som startade i mitten av maj har avtagit men pågår fortfarande i lugnare takt.

Elproduktionen var lägre än föregående månad, dels på grund av den lägre efterfrågan på el, men också eftersom revisionsperioden startade i kärnkraftverken.

Produktionen från vindkraft var lägre under juni, och elexporten är fortsatt hög, om än lägre än under maj. Det genomsnittliga månadspriset på naturgas var oförändrat jämfört med maj, medan priset på kol och utsläppsrätter steg något under juni.


spotpriser senaste tre månaderna

Månadsmedelpriset för Elområde 1–4 samt Nord Pool systempris i april-juni 2023, öre/kWh

Elbolagen pressas att möta kundernas krav

Under en längre tid har ett stort antal kunder uttryckt sin oro över sina elbolag. Denna missnöjdhet har dragit till sig uppmärksamheten från både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen, som har tagit emot en ström av klagomål från missnöjda elkunder.

Lästid: 4 min Energipolitik Publicerad: 2023-11-17 13:40:14 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Maj 2023

Under maj låg det genomsnittliga priset för SE3 på 39,02 öre/kWh, en nedgång på nästan 30 öre/kWh i jämförelse med april. Priserna för SE4 var 73,50 öre/kWh, knappt 0,4 öre/kWh lägre än månaden före. I Norra Sverige noterades majpriset till drygt 28 öre/kWh vilket blir 39 öre/kWh lägre än aprilpriset.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-06-15 07:28:57 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Maj 2023

Under maj låg det genomsnittliga priset för SE3 på 39,02 öre/kWh, en nedgång på nästan 30 öre/kWh i jämförelse med april. Priserna för SE4 var 73,50 öre/kWh, knappt 0,4 öre/kWh lägre än månaden före. I Norra Sverige noterades majpriset till drygt 28 öre/kWh vilket blir 39 öre/kWh lägre än aprilpriset.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-06-15 07:28:57 läs inlägg