2023-05-04 12:16:45 | Lästid: 1 min Elpriser, Solceller

Läget på elmarknaden, April 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 68,70 öre/kWh under april, en minskning med 11,92 öre/kWh jämfört med mars. I SE4 minskade priset med 17,93 öre/kWh till 73,86 öre/kWh. I norra Sverige blev priset för april 66,47 öre/kWh vilket är en ökning med 9,98 öre/kWh sedan mars.

Prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige var mindre under april än under föregående månad, med en skillnad på 7,39 öre/kWh mellan SE1 och SE4. Systempriset för april låg på 88,31 öre/kWh, något lägre än i mars.

April bjöd på skiftande väder men med en genomsnittlig normal temperatur för månaden. April är historiskt sett en varmare månad än mars, vilket också leder till en lägre efterfrågan på el.

Elproduktionen var lägre på grund av det minskade behovet, och särskilt vindkraften bidrog med ett lägre utbud än under mars, samtidigt som elexporten fortsatte att vara hög. Ett minskat elbehov i kombination med en förbättrad hydrologisk balans i det nordiska systemet har pressat ner priserna. Priserna på naturgas, kol och utsläppsrätter har varit relativt oförändrade, men med ett minskat behov av el har priserna pressats ned på hela kontinenten.


spotpriser senaste tre månaderna

Månadsmedelpris för SE1–SE4 samt Nord Pool systempris i februari-april 2023, SEK/kWh

Läget på elmarknaden, Mars 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 80,62 öre/kWh under Mars, en minskning med 1,92 öre/kWh jämfört med februari. I elområde 4 minskade priset med 11 öre/kWh till 91,72 öre/kWh.

Lästid: 1 min Elpriser, Solceller Publicerad: 2023-04-23 11:14:26 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Mars 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 80,62 öre/kWh under Mars, en minskning med 1,92 öre/kWh jämfört med februari. I elområde 4 minskade priset med 11 öre/kWh till 91,72 öre/kWh.

Lästid: 1 min Elpriser, Solceller Publicerad: 2023-04-23 11:14:26 läs inlägg

Höjd energiskatt 2023 - Trots global energikris

Det är inte bara i Sverige vi har energikris just nu utan det är ett globalt problem. Den globala energikrisen är ett akut problem som påverkar i princip alla länder runtom i världen. Det orsakas av en kombination av faktorer bl.a. ökad efterfrågan på energi, minskad planerbar energiproduktion och ökad väderberoende energiproduktion.

Lästid: 1 min Högre elpriser, Energipolitik Publicerad: 2023-01-09 07:37:39 läs inlägg