2024-02-01 06:56:02 | Lästid: 3 min Energipolitik

Kvartsprisavtal och Kvartsmätning - Så fungerar nya avtalet och mätningen

Den svenska elmarknaden är under ständig utveckling för att skapa bättre & mer rättvis prissättning. Därför har begreppen kvartprisavtal och kvartsmätning på elmätare dykt upp som nya begrepp för svenska elanvändare. I detta blogginlägg utforskar vi vad dessa termer innebär och hur de kan påverka din elräkning.

Vad är kvartsmätning?

Kvartsmätning innebär att din elförbrukning mäts och registreras varje kvart, istället för den traditionella metoden där förbrukningen mäts över längre perioder, såsom månadsvis. Denna typ av mätning tillåter en mycket mer detaljerad överblick över din elförbrukning.

Fördelar med kvartsmätning:

  • Detaljerad Förbrukningsdata: Ger en exakt bild av din förbrukning i realtid.
  • Energieffektivitet: Hjälper dig att identifiera toppar i förbrukningen och möjliggör justeringar för att spara energi.
  • Anpassad förbrukning: Du kan anpassa din användning baserat på när elen är billigast.

Kvartprisavtal: En utveckling av timprisavtalet

Kvartprisavtal är en typ av elavtal som utnyttjar data från kvartsmätning. Priset på elen sätts varje kvart, baserat på elbörsens fluktuationer. Detta innebär att priset på el kan variera mycket under en dag.

Hur Kvartprisavtal Fungerar:

  • Prissättning per kvart: Elpriset bestäms baserat på marknadens tillgång och efterfrågan var 15:e minut.
  • Flexibel förbrukning: Möjlighet att påverka kostnaden genom att anpassa förbrukningen till tider då priset är lägre.
  • Transparens: Full insyn i elprisets dynamik och möjligheten att förutse kostnaderna bättre.

Vem gynnas av kvartprisavtal?

Kvartprisavtal passar bäst för de som har möjlighet att styra sin elförbrukning. Till exempel kan hushåll och företag som kan skifta energikrävande aktiviteter till tider då elpriset är lägre, dra stor nytta av detta avtal.

För- & Nackdelar:

  • Tekniska förutsättningar: Kräver en elmätare som stöder kvartsmätning.
  • Prisvolatilitet: Elpriset kan variera kraftigt, vilket kan vara en utmaning för de som föredrar en förutsägbar kostnad.
  • Kräver engagemang: För att maximera besparingarna krävs en aktiv hantering av din förbrukning.

Kvartsprisavtal lanseras under 2024 eller 2025. Kvartprisavtalen kommer börja lanseras av flera elbolag under kommande året. Allteftersom avtalen lanseras kommer vi fylla på vår prisjämförelse för elavtal med dagsfärska priser & villkor.

Läs mer om elavtal och jämför priser här

Avslutning

Kvartprisavtal och kvartsmätning representerar en spännande utveckling på elmarknaden, som erbjuder konsumenter en unik möjlighet att aktivt påverka sin elräkning. Genom att förstå och anpassa sig till dessa nya metoder, kan konsumenter och företag inte bara spara pengar utan också bidra till en mer hållbar energianvändning.

Kom ihåg att vare sig du väljer ett kvartprisavtal eller ej, är det viktigt att förstå dina egna behov och förbrukningsmönster. Den ständigt föränderliga energimarknaden erbjuder många möjligheter, men det krävs kunskap och insikt för att göra de bästa valen för just din situation.

2024 inleds med rekordhöga elpriser

Inför fredagen har vi bevittnat en betydande ökning i elpriserna, som nu stiger till över två kronor per kilowattimme (kWh) över hela landet. Detta markerar de högsta priserna vi sett på över ett år, och minnen från förra årets prischock under hösten och vintern 2022/2023 börjar återigen göra sig påminda. I den södra halvan av vårt avlånga land har priset på el nått ett genomsnitt på 2,17 kronor per kWh för hela fredagen. Norra Sverige ser marginellt lägre priser, omkring 2,10 kronor per kWh, men även där når vi pristoppar på närmare 6 kronor per kWh under de sena eftermiddagstimmar. Dessa siffror kontrasterar starkt mot de omkring en krona per kWh vi såg under torsdagen. Faktum är att vi inte sett så här höga elpriser någon gång under hela 2023. För att hitta motsvarande priser måste vi blicka tillbaka till december 2022.

Lästid: 2 min Energipolitik Publicerad: 2024-01-15 11:58:15 läs inlägg

Elbolagen pressas att möta kundernas krav

Under en längre tid har ett stort antal kunder uttryckt sin oro över sina elbolag. Denna missnöjdhet har dragit till sig uppmärksamheten från både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen, som har tagit emot en ström av klagomål från missnöjda elkunder.

Lästid: 4 min Energipolitik Publicerad: 2023-11-17 13:40:14 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Juni 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 53,06 öre/kWh under juni, en ökning med 14,04 öre/kWh jämfört med maj. I SE4 var priset 103,39 öre/kWh, och därmed 29,89 öre/kWh högre än föregående månad. I norra Sverige blev priset för juni 51,61 öre/kWh, vilket är 23,77 öre/kWh högre än i maj.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-07-10 16:26:34 läs inlägg