2022-01-19 13:06:16 | Lästid: 1 min Högre elpriser

Kompensationen dras från elräkningen: Om 6 månader

Det kommande elstödet ska vara på plats inom ett halvår och dras av från elbolagen elräkning.

Det är inte helt klart när elstödet kan införa och exakt hur det kommer gå till. Men under gårdagen gick energi- och digitaliseringsministern, Kashayar Farmanbar, ut till Aftonbladet och meddelade att målsättningen är att stödet ska införas inom sex månader och konsumenten själv inte kommer behöva ansöka om det.

Det pågår just nu dialog mellan myndigheter, elnätsbolag och riksdagen kring hur rapportering och kompensationen ska betalas ut.

– De bolag som konsumenten har avtal med kommer att dra av summan på konsumentens elräkning. Jag vågar inte säga exakt när detta sker men förhoppningsvis inom ett halvår. Men jag kan inte lova något, säger Khashayar Farmanbar.

Det är många som ställer sig frågande till varför man inte prioriterar södra Sverige som har drabbats hårdast eller varför man inte utgår ifrån inkomst. Det enkla svaret på detta är att mer komplexa lösningar tar längre tid och i slutändan finns det alltid en opposition som kommer ställa sig frågande till besluten.

Stödet uppgår till totalt 6 miljarder kronor och det väntas gå till ca 1,8 miljoner hushåll. Stödet gäller för december, januari och februari med ett tak på 2 000 kronor per månad. Maxbeloppet på 2000 kronor per månad betalas ut om man förbrukat mer än 2 000 kWh men även de som förbrukat mindre kommer få ta del av stödet, dock en mindre summa.

Fördröjning på 6 månader beror på den rutin man valt genom att egentligen återbetala pengarna. Moderaterna var snabba med att föreslå slopad energiskatt eller skatteavdrag vilket skulle ge direkt effekt på elräkningarna men nu kommer det dröja med utbetalningarna och de förväntas istället vara på plats lagom till nyval.

Regeringen: 6 Miljarder Elpriskompensation till Hushållen

Idag beslutade Regeringen att sex miljarder kronor ska delas ut till hushållen med högst elförbrukning.

Lästid: 2 min Högre elpriser Publicerad: 2022-01-12 11:53:27 läs inlägg

Elnätsbolagen har höjt avgifter och tar ut miljardvinster

Enligt Villaägarnas riksförbund har vissa elnätsbolag höjt sina elnätsavgifter med närmare 40% sedan 2010. Prishöjningarna motiveras med utbyggnad och upprustning av elnäten. Trots höjningarna av elnätsavgifter kan elnätens uppgraderingar inte motiveras i relation till de höjningar som har gjort, trots detta tar de 10 största elnätsbolagen ut 9,1 miljarder kronor i vinst.

Lästid: 2 min Högre elpriser, Elhandel Publicerad: 2022-01-07 14:54:38 läs inlägg

Ygeman: Högre elpriser att förvänta i Vinter

Det kan vara klokt att redan nu börja skapa en buffert för att betala elräkningen i vinter. Du bör även se över om du möjligtvis kan hitta alternativa sätt att värma upp ditt boende. Allt tyder nämligen på att priserna kommer rusa kraftigt.

Lästid: 2 min Högre elpriser, Elhandel Publicerad: 2022-01-07 14:53:47 läs inlägg