2022-01-19 13:06:16 | Lästid: 1 min Högre elpriser

Kompensationen dras från elräkningen: Om 6 månader

Det kommande elstödet ska vara på plats inom ett halvår och dras av från elbolagen elräkning.

Det är inte helt klart när elstödet kan införa och exakt hur det kommer gå till. Men under gårdagen gick energi- och digitaliseringsministern, Kashayar Farmanbar, ut till Aftonbladet och meddelade att målsättningen är att stödet ska införas inom sex månader och konsumenten själv inte kommer behöva ansöka om det.

Det pågår just nu dialog mellan myndigheter, elnätsbolag och riksdagen kring hur rapportering och kompensationen ska betalas ut.

– De bolag som konsumenten har avtal med kommer att dra av summan på konsumentens elräkning. Jag vågar inte säga exakt när detta sker men förhoppningsvis inom ett halvår. Men jag kan inte lova något, säger Khashayar Farmanbar.

Det är många som ställer sig frågande till varför man inte prioriterar södra Sverige som har drabbats hårdast eller varför man inte utgår ifrån inkomst. Det enkla svaret på detta är att mer komplexa lösningar tar längre tid och i slutändan finns det alltid en opposition som kommer ställa sig frågande till besluten.

Stödet uppgår till totalt 6 miljarder kronor och det väntas gå till ca 1,8 miljoner hushåll. Stödet gäller för december, januari och februari med ett tak på 2 000 kronor per månad. Maxbeloppet på 2000 kronor per månad betalas ut om man förbrukat mer än 2 000 kWh men även de som förbrukat mindre kommer få ta del av stödet, dock en mindre summa.

Fördröjning på 6 månader beror på den rutin man valt genom att egentligen återbetala pengarna. Moderaterna var snabba med att föreslå slopad energiskatt eller skatteavdrag vilket skulle ge direkt effekt på elräkningarna men nu kommer det dröja med utbetalningarna och de förväntas istället vara på plats lagom till nyval.

Höjd energiskatt 2023 - Trots global energikris

Det är inte bara i Sverige vi har energikris just nu utan det är ett globalt problem. Den globala energikrisen är ett akut problem som påverkar i princip alla länder runtom i världen. Det orsakas av en kombination av faktorer bl.a. ökad efterfrågan på energi, minskad planerbar energiproduktion och ökad väderberoende energiproduktion.

Lästid: 1 min Högre elpriser, Energipolitik Publicerad: 2023-01-09 07:37:39 läs inlägg

Energipolitik [Val 2022] » Partiernas förslag för lägre elpriser

I denna artikel har vi sammanställt partiernas viktigaste frågor för att skapa en mer ekonomiskt hållbar elmarknad där vi slipper drabbas av dyra elpristoppar och minska energistressen för såväl hushåll, företag & industrin.

Lästid: 2 min Elnätsbolag, Högre elpriser, Kärnkraft, Elmarknaden Publicerad: 2022-12-04 12:59:33 läs inlägg

Se elförbrukning på produkter i ditt hem

När priset på el är högt kan det vara bra att känna till hur mycket el som dina produkter förbrukar. Elmarknad har nedan listat de vanligaste produkterna i ditt hem och hur lång tid du kan använda dessa för att komma upp till 1 kw.

Lästid: 1 min Högre elpriser Publicerad: 2022-08-07 14:54:38 läs inlägg