2023-01-09 07:37:39 | Lästid: 1 min Högre elpriser, Energipolitik

Höjd energiskatt 2023 - Trots global energikris

Det är inte bara i Sverige vi har energikris just nu utan det är ett globalt problem. Den globala energikrisen är ett akut problem som påverkar i princip alla länder runtom i världen. Det orsakas av en kombination av faktorer bl.a. ökad efterfrågan på energi, minskad planerbar energiproduktion och ökad väderberoende energiproduktion.

En av de främsta orsakerna till den globala energikrisen är den ökande efterfrågan på energi i kombination med minskad leveranssäkerhet dygnets alla timmer. När världens befolkning fortsätter att växa och fler människor får tillgång till el och annan modern energi, kommer efterfrågan på energi bara att fortsätta öka.

Samtidigt är många länder starkt beroende av fossila bränslen som kol, olja och naturgas för att möta denna efterfrågan. Dessa resurser är dock begränsade och kommer till slut att ta slut, vilket kan leda till högre priser och potentiellt till och med kollaps.

Trots den pågående globala energikrisen beslutade den svenska regeringen under 2022 att höja energiskatterna. Under 2022 låg energiskatten på 36 öre men höjdes fr.o.m. 1 januari 2023 till 39,2%, vilket motsvarar en ökning på närmare 10%.

Att höja energiskatten under en pågående energikris trots att man har ökat sina skatteintäkter under senaste 2 åren som en följd av höjda spotpriser är för oss helt ofattbart. Vi hoppas Riksdagen kommer utvärdera beslutet ytterligare och förhoppningsvis slopa skattehöjningen tillsvidare.

Förutom en oprovocerad skattehöjning befinner vi oss just nu i en global energikris. Detta är ett komplext och flerdimensionellt problem som kräver innovativa lösningar och internationellt samarbete. Även om det inte finns någon enkel lösning, är det avgörande att vi agerar nu för att hantera detta akuta problem och skapa en mer hållbar och säker energiframtid för alla samtliga länder.

Elbolagen pressas att möta kundernas krav

Under en längre tid har ett stort antal kunder uttryckt sin oro över sina elbolag. Denna missnöjdhet har dragit till sig uppmärksamheten från både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen, som har tagit emot en ström av klagomål från missnöjda elkunder.

Lästid: 4 min Energipolitik Publicerad: 2023-11-17 13:40:14 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Juni 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 53,06 öre/kWh under juni, en ökning med 14,04 öre/kWh jämfört med maj. I SE4 var priset 103,39 öre/kWh, och därmed 29,89 öre/kWh högre än föregående månad. I norra Sverige blev priset för juni 51,61 öre/kWh, vilket är 23,77 öre/kWh högre än i maj.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-07-10 16:26:34 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Maj 2023

Under maj låg det genomsnittliga priset för SE3 på 39,02 öre/kWh, en nedgång på nästan 30 öre/kWh i jämförelse med april. Priserna för SE4 var 73,50 öre/kWh, knappt 0,4 öre/kWh lägre än månaden före. I Norra Sverige noterades majpriset till drygt 28 öre/kWh vilket blir 39 öre/kWh lägre än aprilpriset.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-06-15 07:28:57 läs inlägg