2023-01-09 07:37:39 | Lästid: 1 min Högre elpriser, Energipolitik

Höjd energiskatt 2023 - Trots global energikris

Det är inte bara i Sverige vi har energikris just nu utan det är ett globalt problem. Den globala energikrisen är ett akut problem som påverkar i princip alla länder runtom i världen. Det orsakas av en kombination av faktorer bl.a. ökad efterfrågan på energi, minskad planerbar energiproduktion och ökad väderberoende energiproduktion.

En av de främsta orsakerna till den globala energikrisen är den ökande efterfrågan på energi i kombination med minskad leveranssäkerhet dygnets alla timmer. När världens befolkning fortsätter att växa och fler människor får tillgång till el och annan modern energi, kommer efterfrågan på energi bara att fortsätta öka.

Samtidigt är många länder starkt beroende av fossila bränslen som kol, olja och naturgas för att möta denna efterfrågan. Dessa resurser är dock begränsade och kommer till slut att ta slut, vilket kan leda till högre priser och potentiellt till och med kollaps.

Trots den pågående globala energikrisen beslutade den svenska regeringen under 2022 att höja energiskatterna. Under 2022 låg energiskatten på 36 öre men höjdes fr.o.m. 1 januari 2023 till 39,2%, vilket motsvarar en ökning på närmare 10%.

Att höja energiskatten under en pågående energikris trots att man har ökat sina skatteintäkter under senaste 2 åren som en följd av höjda spotpriser är för oss helt ofattbart. Vi hoppas Riksdagen kommer utvärdera beslutet ytterligare och förhoppningsvis slopa skattehöjningen tillsvidare.

Förutom en oprovocerad skattehöjning befinner vi oss just nu i en global energikris. Detta är ett komplext och flerdimensionellt problem som kräver innovativa lösningar och internationellt samarbete. Även om det inte finns någon enkel lösning, är det avgörande att vi agerar nu för att hantera detta akuta problem och skapa en mer hållbar och säker energiframtid för alla samtliga länder.

Kvartsprisavtal och Kvartsmätning - Så fungerar nya avtalet och mätningen

Den svenska elmarknaden är under ständig utveckling för att skapa bättre & mer rättvis prissättning. Därför har begreppen kvartprisavtal och kvartsmätning på elmätare dykt upp som nya begrepp för svenska elanvändare. I detta blogginlägg utforskar vi vad dessa termer innebär och hur de kan påverka din elräkning.

Lästid: 3 min Energipolitik Publicerad: 2024-02-01 06:56:02 läs inlägg

2024 inleds med rekordhöga elpriser

Inför fredagen har vi bevittnat en betydande ökning i elpriserna, som nu stiger till över två kronor per kilowattimme (kWh) över hela landet. Detta markerar de högsta priserna vi sett på över ett år, och minnen från förra årets prischock under hösten och vintern 2022/2023 börjar återigen göra sig påminda. I den södra halvan av vårt avlånga land har priset på el nått ett genomsnitt på 2,17 kronor per kWh för hela fredagen. Norra Sverige ser marginellt lägre priser, omkring 2,10 kronor per kWh, men även där når vi pristoppar på närmare 6 kronor per kWh under de sena eftermiddagstimmar. Dessa siffror kontrasterar starkt mot de omkring en krona per kWh vi såg under torsdagen. Faktum är att vi inte sett så här höga elpriser någon gång under hela 2023. För att hitta motsvarande priser måste vi blicka tillbaka till december 2022.

Lästid: 2 min Energipolitik Publicerad: 2024-01-15 11:58:15 läs inlägg

Elbolagen pressas att möta kundernas krav

Under en längre tid har ett stort antal kunder uttryckt sin oro över sina elbolag. Denna missnöjdhet har dragit till sig uppmärksamheten från både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen, som har tagit emot en ström av klagomål från missnöjda elkunder.

Lästid: 4 min Energipolitik Publicerad: 2023-11-17 13:40:14 läs inlägg