2023-01-09 07:37:39 | Lästid: 1 min Högre elpriser, Energipolitik

Höjd energiskatt 2023 - Trots global energikris

Det är inte bara i Sverige vi har energikris just nu utan det är ett globalt problem. Den globala energikrisen är ett akut problem som påverkar i princip alla länder runtom i världen. Det orsakas av en kombination av faktorer bl.a. ökad efterfrågan på energi, minskad planerbar energiproduktion och ökad väderberoende energiproduktion.

En av de främsta orsakerna till den globala energikrisen är den ökande efterfrågan på energi i kombination med minskad leveranssäkerhet dygnets alla timmer. När världens befolkning fortsätter att växa och fler människor får tillgång till el och annan modern energi, kommer efterfrågan på energi bara att fortsätta öka.

Samtidigt är många länder starkt beroende av fossila bränslen som kol, olja och naturgas för att möta denna efterfrågan. Dessa resurser är dock begränsade och kommer till slut att ta slut, vilket kan leda till högre priser och potentiellt till och med kollaps.

Trots den pågående globala energikrisen beslutade den svenska regeringen under 2022 att höja energiskatterna. Under 2022 låg energiskatten på 36 öre men höjdes fr.o.m. 1 januari 2023 till 39,2%, vilket motsvarar en ökning på närmare 10%.

Att höja energiskatten under en pågående energikris trots att man har ökat sina skatteintäkter under senaste 2 åren som en följd av höjda spotpriser är för oss helt ofattbart. Vi hoppas Riksdagen kommer utvärdera beslutet ytterligare och förhoppningsvis slopa skattehöjningen tillsvidare.

Förutom en oprovocerad skattehöjning befinner vi oss just nu i en global energikris. Detta är ett komplext och flerdimensionellt problem som kräver innovativa lösningar och internationellt samarbete. Även om det inte finns någon enkel lösning, är det avgörande att vi agerar nu för att hantera detta akuta problem och skapa en mer hållbar och säker energiframtid för alla samtliga länder.

Mild vinter leder till lägre elpriser

Elpriset under februari 2023 har varit lägre än förväntat. Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia, förutspår att priset kommer att förbli på denna nivå, eller möjligen sjunka ytterligare. Den milda vintern har bidragit till att elmarknaden har lugnat ner sig markant.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-03-03 15:17:02 läs inlägg

Elprisstödet 2023 - Allt du behöver veta

Sveriges Riksdag har utlovat elprisstöd till de svenska hushållen som en effekt av kraftigt ökade elkostnader. Elprisstödet är ett system ger ekonomiskt stöd till hushållen för att hjälpa dem att kompensera för de oväntat höga kostnaderna av elektricitet. I vår artikel nedan finner du en komplett guide för vad elprisstödet är, vem som är berättigad stödet, när det betalas ut och hur det kommer att fungera. Totalt sett kommer 10 miljarder betalas ut i elprisstöd till de svenska hushållen.

Lästid: 3 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-02-06 06:40:10 läs inlägg

Energipolitik [Val 2022] » Partiernas förslag för lägre elpriser

I denna artikel har vi sammanställt partiernas viktigaste frågor för att skapa en mer ekonomiskt hållbar elmarknad där vi slipper drabbas av dyra elpristoppar och minska energistressen för såväl hushåll, företag & industrin.

Lästid: 2 min Elnätsbolag, Högre elpriser, Kärnkraft, Elmarknaden Publicerad: 2022-12-04 12:59:33 läs inlägg