2022-12-04 12:59:33 | Lästid: 2 min Elnätsbolag, Högre elpriser, Kärnkraft, Elmarknaden

Energipolitik [Val 2022] » Partiernas förslag för lägre elpriser

I denna artikel har vi sammanställt partiernas viktigaste frågor för att skapa en mer ekonomiskt hållbar elmarknad där vi slipper drabbas av dyra elpristoppar och minska energistressen för såväl hushåll, företag & industrin.

Energipolitiken står högt upp på listan för väljarnas viktigaste valfrågor. Nedan kan du läsa de tre viktigaste frågorna som partierna vill driva under kommande mandatperiod.

Lista på riksdagspartier som deltagit:

Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
MIljöpartiet

Socialdemokraterna, Khashayar Farmanbar (Energiminister):

 • Bygg ut all möjlig elproduktion för mer billig el
 • Mindre byråkrati – mer nät och elproduktion el
 • Blocköverskridande samtal, för en långsiktig och ansvarsfull energipolitik

Moderaterna, Carl-Oskar Bohlin. (Energi- & näringspolitisk talesperson):

 • Inför ett tillfälligt högkostnadsskydd
 • Ny kärnkraft
 • Översyn av elmarknadsmodellen

Sverigedemokraterna, Mattias Bäckström Johansson (Energi- & näringspolitisk talesperson):

 • Ändra det övergripande målet för energipolitiken till 100% fossilfrittl
 • Stärk kraftvärmens konkurrenskraft
 • Permanent sänkt elskatt

Centerpartiet, Richard Nordin (Klimat- & energipolitisk talesperson):

 • Sätt ett mål om 50 TWh ny kraft nästa mandatperiod
 • Öka den lokala acceptansen för elproduktion & nätutbyggnad
 • Energieffektivisera fullt ut

Vänsterpartiet, Birger Lahti (Energipolitisk talesperson):

 • Inför Sverigepriser på elen
 • Gör massiva investeringar i förnybar elproduktion
 • Utbyggnad av elnätet

Kristdemokraterna, Camilla Brodin (Närings- & energipolitisk talesperson):

 • Bygg fler kärnreaktorer
 • Avskaffa förbränningsskatten
 • Effektivisera processerna

Liberalerna, Arman Teimouri (Energipolitisk talesperson):

 • Den akuta elkrisen måste lösas
 • Energipolitiken läggs om i grunden
 • Elsystemet behöver minst fördubblas inom 20 år för att rädda klimatet

Miljöpartiet, Lorentz Tovatt (Klimat- & energipolitisk talesperson):

 • Storskalig energieffektivisering
 • Bygg 150 TWh havsbaserad vindkraft
 • Satsa på solenergin

Ta del av hela undersökningen

Undersökningen har gjorts av Ossi Carp på DN.se och går att läsa med kompletta kommenaterar på DN:s hemsida: Riksdagspartiernas viktigaste energipolitiska frågor.

Höjd energiskatt 2023 - Trots global energikris

Det är inte bara i Sverige vi har energikris just nu utan det är ett globalt problem. Den globala energikrisen är ett akut problem som påverkar i princip alla länder runtom i världen. Det orsakas av en kombination av faktorer bl.a. ökad efterfrågan på energi, minskad planerbar energiproduktion och ökad väderberoende energiproduktion.

Lästid: 1 min Högre elpriser, Energipolitik Publicerad: 2023-01-09 07:37:39 läs inlägg

Se elförbrukning på produkter i ditt hem

När priset på el är högt kan det vara bra att känna till hur mycket el som dina produkter förbrukar. Elmarknad har nedan listat de vanligaste produkterna i ditt hem och hur lång tid du kan använda dessa för att komma upp till 1 kw.

Lästid: 1 min Högre elpriser Publicerad: 2022-08-07 14:54:38 läs inlägg

Kompensationen dras från elräkningen: Om 6 månader

Det kommande elstödet ska vara på plats inom ett halvår och dras av från elbolagen elräkning.

Lästid: 1 min Högre elpriser Publicerad: 2022-01-19 13:06:16 läs inlägg