2022-12-04 12:59:33 | Lästid: 2 min Elnätsbolag, Högre elpriser, Kärnkraft, Elmarknaden

Energipolitik [Val 2022] » Partiernas förslag för lägre elpriser

I denna artikel har vi sammanställt partiernas viktigaste frågor för att skapa en mer ekonomiskt hållbar elmarknad där vi slipper drabbas av dyra elpristoppar och minska energistressen för såväl hushåll, företag & industrin.

Energipolitiken står högt upp på listan för väljarnas viktigaste valfrågor. Nedan kan du läsa de tre viktigaste frågorna som partierna vill driva under kommande mandatperiod.

Lista på riksdagspartier som deltagit:

Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
MIljöpartiet

Socialdemokraterna, Khashayar Farmanbar (Energiminister):

 • Bygg ut all möjlig elproduktion för mer billig el
 • Mindre byråkrati – mer nät och elproduktion el
 • Blocköverskridande samtal, för en långsiktig och ansvarsfull energipolitik

Moderaterna, Carl-Oskar Bohlin. (Energi- & näringspolitisk talesperson):

 • Inför ett tillfälligt högkostnadsskydd
 • Ny kärnkraft
 • Översyn av elmarknadsmodellen

Sverigedemokraterna, Mattias Bäckström Johansson (Energi- & näringspolitisk talesperson):

 • Ändra det övergripande målet för energipolitiken till 100% fossilfrittl
 • Stärk kraftvärmens konkurrenskraft
 • Permanent sänkt elskatt

Centerpartiet, Richard Nordin (Klimat- & energipolitisk talesperson):

 • Sätt ett mål om 50 TWh ny kraft nästa mandatperiod
 • Öka den lokala acceptansen för elproduktion & nätutbyggnad
 • Energieffektivisera fullt ut

Vänsterpartiet, Birger Lahti (Energipolitisk talesperson):

 • Inför Sverigepriser på elen
 • Gör massiva investeringar i förnybar elproduktion
 • Utbyggnad av elnätet

Kristdemokraterna, Camilla Brodin (Närings- & energipolitisk talesperson):

 • Bygg fler kärnreaktorer
 • Avskaffa förbränningsskatten
 • Effektivisera processerna

Liberalerna, Arman Teimouri (Energipolitisk talesperson):

 • Den akuta elkrisen måste lösas
 • Energipolitiken läggs om i grunden
 • Elsystemet behöver minst fördubblas inom 20 år för att rädda klimatet

Miljöpartiet, Lorentz Tovatt (Klimat- & energipolitisk talesperson):

 • Storskalig energieffektivisering
 • Bygg 150 TWh havsbaserad vindkraft
 • Satsa på solenergin

Ta del av hela undersökningen

Undersökningen har gjorts av Ossi Carp på DN.se och går att läsa med kompletta kommenaterar på DN:s hemsida: Riksdagspartiernas viktigaste energipolitiska frågor.

Läget på elmarknaden, Juni 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 53,06 öre/kWh under juni, en ökning med 14,04 öre/kWh jämfört med maj. I SE4 var priset 103,39 öre/kWh, och därmed 29,89 öre/kWh högre än föregående månad. I norra Sverige blev priset för juni 51,61 öre/kWh, vilket är 23,77 öre/kWh högre än i maj.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-07-10 16:26:34 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Maj 2023

Under maj låg det genomsnittliga priset för SE3 på 39,02 öre/kWh, en nedgång på nästan 30 öre/kWh i jämförelse med april. Priserna för SE4 var 73,50 öre/kWh, knappt 0,4 öre/kWh lägre än månaden före. I Norra Sverige noterades majpriset till drygt 28 öre/kWh vilket blir 39 öre/kWh lägre än aprilpriset.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-06-15 07:28:57 läs inlägg

Mild vinter leder till lägre elpriser

Elpriset under februari 2023 har varit lägre än förväntat. Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia, förutspår att priset kommer att förbli på denna nivå, eller möjligen sjunka ytterligare. Den milda vintern har bidragit till att elmarknaden har lugnat ner sig markant.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-03-03 15:17:02 läs inlägg