2022-12-04 12:59:33 | Lästid: 2 min Elnätsbolag, Högre elpriser, Kärnkraft, Elmarknaden

Energipolitik [Val 2022] » Partiernas förslag för lägre elpriser

I denna artikel har vi sammanställt partiernas viktigaste frågor för att skapa en mer ekonomiskt hållbar elmarknad där vi slipper drabbas av dyra elpristoppar och minska energistressen för såväl hushåll, företag & industrin.

Energipolitiken står högt upp på listan för väljarnas viktigaste valfrågor. Nedan kan du läsa de tre viktigaste frågorna som partierna vill driva under kommande mandatperiod.

Lista på riksdagspartier som deltagit:

Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
MIljöpartiet

Socialdemokraterna, Khashayar Farmanbar (Energiminister):

 • Bygg ut all möjlig elproduktion för mer billig el
 • Mindre byråkrati – mer nät och elproduktion el
 • Blocköverskridande samtal, för en långsiktig och ansvarsfull energipolitik

Moderaterna, Carl-Oskar Bohlin. (Energi- & näringspolitisk talesperson):

 • Inför ett tillfälligt högkostnadsskydd
 • Ny kärnkraft
 • Översyn av elmarknadsmodellen

Sverigedemokraterna, Mattias Bäckström Johansson (Energi- & näringspolitisk talesperson):

 • Ändra det övergripande målet för energipolitiken till 100% fossilfrittl
 • Stärk kraftvärmens konkurrenskraft
 • Permanent sänkt elskatt

Centerpartiet, Richard Nordin (Klimat- & energipolitisk talesperson):

 • Sätt ett mål om 50 TWh ny kraft nästa mandatperiod
 • Öka den lokala acceptansen för elproduktion & nätutbyggnad
 • Energieffektivisera fullt ut

Vänsterpartiet, Birger Lahti (Energipolitisk talesperson):

 • Inför Sverigepriser på elen
 • Gör massiva investeringar i förnybar elproduktion
 • Utbyggnad av elnätet

Kristdemokraterna, Camilla Brodin (Närings- & energipolitisk talesperson):

 • Bygg fler kärnreaktorer
 • Avskaffa förbränningsskatten
 • Effektivisera processerna

Liberalerna, Arman Teimouri (Energipolitisk talesperson):

 • Den akuta elkrisen måste lösas
 • Energipolitiken läggs om i grunden
 • Elsystemet behöver minst fördubblas inom 20 år för att rädda klimatet

Miljöpartiet, Lorentz Tovatt (Klimat- & energipolitisk talesperson):

 • Storskalig energieffektivisering
 • Bygg 150 TWh havsbaserad vindkraft
 • Satsa på solenergin

Ta del av hela undersökningen

Undersökningen har gjorts av Ossi Carp på DN.se och går att läsa med kompletta kommenaterar på DN:s hemsida: Riksdagspartiernas viktigaste energipolitiska frågor.

Mild vinter leder till lägre elpriser

Elpriset under februari 2023 har varit lägre än förväntat. Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia, förutspår att priset kommer att förbli på denna nivå, eller möjligen sjunka ytterligare. Den milda vintern har bidragit till att elmarknaden har lugnat ner sig markant.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-03-03 15:17:02 läs inlägg

Elprisstödet 2023 - Allt du behöver veta

Sveriges Riksdag har utlovat elprisstöd till de svenska hushållen som en effekt av kraftigt ökade elkostnader. Elprisstödet är ett system ger ekonomiskt stöd till hushållen för att hjälpa dem att kompensera för de oväntat höga kostnaderna av elektricitet. I vår artikel nedan finner du en komplett guide för vad elprisstödet är, vem som är berättigad stödet, när det betalas ut och hur det kommer att fungera. Totalt sett kommer 10 miljarder betalas ut i elprisstöd till de svenska hushållen.

Lästid: 3 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-02-06 06:40:10 läs inlägg

Höjd energiskatt 2023 - Trots global energikris

Det är inte bara i Sverige vi har energikris just nu utan det är ett globalt problem. Den globala energikrisen är ett akut problem som påverkar i princip alla länder runtom i världen. Det orsakas av en kombination av faktorer bl.a. ökad efterfrågan på energi, minskad planerbar energiproduktion och ökad väderberoende energiproduktion.

Lästid: 1 min Högre elpriser, Energipolitik Publicerad: 2023-01-09 07:37:39 läs inlägg