2023-02-06 06:40:10 | Lästid: 3 min Elmarknaden, Energipolitik

Elprisstödet 2023 - Allt du behöver veta

Sveriges Riksdag har utlovat elprisstöd till de svenska hushållen som en effekt av kraftigt ökade elkostnader. Elprisstödet är ett system ger ekonomiskt stöd till hushållen för att hjälpa dem att kompensera för de oväntat höga kostnaderna av elektricitet. I vår artikel nedan finner du en komplett guide för vad elprisstödet är, vem som är berättigad stödet, när det betalas ut och hur det kommer att fungera. Totalt sett kommer 10 miljarder betalas ut i elprisstöd till de svenska hushållen.

Vad är elprisstödet?

Elprisstöd är ett ekonomiskt stödssystem som är designat för att hjälpa hushållen i Sverige att kompensera kostnaderna för kraftigt ökade elkostnader. Stödet som ges är baserat på mängden elektricitet som används samt om inköpspriset på elen har haft en genomsnitt som överstiger 75 öre / kWh. Elprisstödet förväntas betalas ut under 2023 och är tillgängligt för hushåll som uppfyller vissa kriterier.

Vem är berättigad till elprisstöd?

För att vara berättigad till elprisstöd måste hushållet uppfylla vissa kriterier. Beroende på period gäller stödet även i särskilda elområden.

Från 1 oktober 2021 t.o.m. 30 september 2022:

Genomsnittligt spotpris över 75 öre / kWh (Boende i Elområde 3 och 4)

Från 1 november 2022 t.o.m. 31 december 2022:

Genomsnittligt spotpris över 75 öre / kWh (Boende i hela Sverige)

Hur betalas elprisstödet ut?

Elprisstöd betalas ut årligen och beräknas baserat på hushållets elektricitetsanvändning och inkomst. Exakt stöd som tillhandahålls varierar från hushåll till hushåll. Hushåll som är berättigade till elprisstöd kommer att få ett brev från Skatteverket med information om det stöd de kommer att få.

Hur mycket får man i elprisstöd?

Hur mycket du kommer få i elprisstöd beror på din förbrukning under perioderna. Svenska Kraftnät har tagit fram en förordning för hur beräkningen ska göras och elnätsbolagen är i sin tur ansvariga att rapportera din förbrukning till Försäkringskassan.

Elområde SE03 (Mellersta Sverige)

I elområde SE03 var medelpriset 125 öre per kWh el under perioden oktober 2021 till september 2022. Det är 50 öre mer än det nationella referenspriset på 75 öre per kWh, se fråga 3. Du får därför 50 öre för varje kWh du förbrukat under perioden.

Så här räknar du ut din ersättning i SE03:

0,5 kronor x (din elförbrukning i kWh från 1 oktober 2021 till 30 september 2022.

Om du t.ex. bor i Stockholm och förbrukade 20 000 kWh får du alltså 10 000 kronor*

Elområde SE04 (Södra Sverige)

I elområde SE04 var medelpriset på el 154 öre per kWh under perioden oktober 2021 till september 2022. Det är 79 öre mer än det nationella referenspriset på 75 öre per kWh. Du får därför 79 öre för varje kWh du förbrukat under perioden.

Så här räknar du ut din ersättning i SE04:

0,79 kronor x (din elförbrukning i kWh från 1 oktober 2021 till 30 september 2022.

Om du t.ex. bor i Skåne och förbrukade 20 000 kWh får du alltså 15 800 kronor*

Elområde SE01 & SE02 (Norra Sverige)

Bor du i norra Sverige i elområde SE1 och SE2 får du inget elprisstöd i första omgången som avser perioden oktober 2021 t.o.m. september 2022).

*Det finns inget maxtak för det här stödet.

När börjar elprisstödet betalast ut?

De första utbetalningar påbörjas 20 februari 2023. Utbetalningarna av elprisstödet hanteras av Försäkringskassan och Swedbank. Du kommer bli kontaktad av Försäkringskassan per post eller via din digitala brevlåda med beslut kring belopp och utbetalningsdatum.

För att säkerställa att du får utbetalning av elprisstödet så snabbt som möjligt bör du säkerställa att Swedbank har ditt kontonummer registrerat i sina system. Du hittar mer information om det på Försäkringskassans informationssida om elprisstödet. (https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod)

Hur ansöker man om elprisstöd?

För att ansöka om elprisstöd måste hushållen fylla i en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten finns på Skatteverkets webbplats och måste lämnas in senast den 30 september varje år.

Vad kan du mer göra för att sänka din elkostnad?

Förutom elprisstödet som är en återbetalning på tidigare elkostnader bör du säkerställa att du betalar så lite som möjligt för din el. För att slippa betala onödigt mycket i elkostnader är det en bra idé att jämföra elpriser från olika elbolag i ditt elområde och teckna det elavtal som är billigast för just dig.

På Elmarknad.se gör du enkelt en prisjämförelse av elavtal och kan därmed säkerställa att du får en så billig elräkning som möjligt. (https://www.elmarknad.se/elavtal/jamfor-elavtal)

Kvartsprisavtal och Kvartsmätning - Så fungerar nya avtalet och mätningen

Den svenska elmarknaden är under ständig utveckling för att skapa bättre & mer rättvis prissättning. Därför har begreppen kvartprisavtal och kvartsmätning på elmätare dykt upp som nya begrepp för svenska elanvändare. I detta blogginlägg utforskar vi vad dessa termer innebär och hur de kan påverka din elräkning.

Lästid: 3 min Energipolitik Publicerad: 2024-02-01 06:56:02 läs inlägg

2024 inleds med rekordhöga elpriser

Inför fredagen har vi bevittnat en betydande ökning i elpriserna, som nu stiger till över två kronor per kilowattimme (kWh) över hela landet. Detta markerar de högsta priserna vi sett på över ett år, och minnen från förra årets prischock under hösten och vintern 2022/2023 börjar återigen göra sig påminda. I den södra halvan av vårt avlånga land har priset på el nått ett genomsnitt på 2,17 kronor per kWh för hela fredagen. Norra Sverige ser marginellt lägre priser, omkring 2,10 kronor per kWh, men även där når vi pristoppar på närmare 6 kronor per kWh under de sena eftermiddagstimmar. Dessa siffror kontrasterar starkt mot de omkring en krona per kWh vi såg under torsdagen. Faktum är att vi inte sett så här höga elpriser någon gång under hela 2023. För att hitta motsvarande priser måste vi blicka tillbaka till december 2022.

Lästid: 2 min Energipolitik Publicerad: 2024-01-15 11:58:15 läs inlägg

Elbolagen pressas att möta kundernas krav

Under en längre tid har ett stort antal kunder uttryckt sin oro över sina elbolag. Denna missnöjdhet har dragit till sig uppmärksamheten från både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen, som har tagit emot en ström av klagomål från missnöjda elkunder.

Lästid: 4 min Energipolitik Publicerad: 2023-11-17 13:40:14 läs inlägg