2022-01-07 14:54:38 | Lästid: 2 min Högre elpriser, Elhandel

Elnätsbolagen har höjt avgifter och tar ut miljardvinster

Enligt Villaägarnas riksförbund har vissa elnätsbolag höjt sina elnätsavgifter med närmare 40% sedan 2010. Prishöjningarna motiveras med utbyggnad och upprustning av elnäten. Trots höjningarna av elnätsavgifter kan elnätens uppgraderingar inte motiveras i relation till de höjningar som har gjort, trots detta tar de 10 största elnätsbolagen ut 9,1 miljarder kronor i vinst.

På svenska elmarknaden har du som kund ett elnätsbolag och ett elhandelsbolag. Elnätsbolaget står för distrubition, underhåll och uppgradering av elnätet medans elhandelsbolaget har hand om inköp och försäljning av elen. Elnätsbolagen har monopol över sina respektive elnätsområden medans du som kund kan välja vilket elhandelsbolag som du vill använda.

Avregleringen av monopolet för elhandeln har påverkat elmarknaden på ett positivt sätt då denna har tvingat elhandelsbolagen att utveckla och effektivisera sina verksamheter. I samma veva har elnätsbolagen behållt sina monopoler och konkurrensutsättning är i princip obefintlig. Detta bromsar elnätens utveckling och trots detta har många elnätsbolag tagit ut förhöjda avgifter.

I de senaste boksluten kan man se att de tio största elnätsbolagen kommer att ta ut 9,1 miljarder kronor vinst som fördelas mellan deras respektive ägare. Största vinsten går till Vattenfalls moderbolag på 2,2 miljarder kronor. Som nummer två på listan kommer EON där vinsten uppskattas till 2 miljarder kronor. Samtidigt hävdar EONs kommunikationschef att det samtidigt investeras 4 miljarder kronor i utveckling av deras elnät.

Exakt hur framtiden för elnätsmarknaden ser ut är fortfarande oklart men det finns minst sagt förbättringsmöjligheter när det kommer till utveckling, prissättning och konkurrens. Vi följer utveckling med spänning och arbetar ständigt för en effektivare och mer rättivis elmarknad. Har du några förslag på hur man kan effektivisera elnätsbranschen? Kommentera dina förslag i kommentarsfältet!

Höjd energiskatt 2023 - Trots global energikris

Det är inte bara i Sverige vi har energikris just nu utan det är ett globalt problem. Den globala energikrisen är ett akut problem som påverkar i princip alla länder runtom i världen. Det orsakas av en kombination av faktorer bl.a. ökad efterfrågan på energi, minskad planerbar energiproduktion och ökad väderberoende energiproduktion.

Lästid: 1 min Högre elpriser, Energipolitik Publicerad: 2023-01-09 07:37:39 läs inlägg

Energipolitik [Val 2022] » Partiernas förslag för lägre elpriser

I denna artikel har vi sammanställt partiernas viktigaste frågor för att skapa en mer ekonomiskt hållbar elmarknad där vi slipper drabbas av dyra elpristoppar och minska energistressen för såväl hushåll, företag & industrin.

Lästid: 2 min Elnätsbolag, Högre elpriser, Kärnkraft, Elmarknaden Publicerad: 2022-12-04 12:59:33 läs inlägg

Se elförbrukning på produkter i ditt hem

När priset på el är högt kan det vara bra att känna till hur mycket el som dina produkter förbrukar. Elmarknad har nedan listat de vanligaste produkterna i ditt hem och hur lång tid du kan använda dessa för att komma upp till 1 kw.

Lästid: 1 min Högre elpriser Publicerad: 2022-08-07 14:54:38 läs inlägg