2023-11-17 13:40:14 | Lästid: 4 min Energipolitik

Elbolagen pressas att möta kundernas krav

Under en längre tid har ett stort antal kunder uttryckt sin oro över sina elbolag. Denna missnöjdhet har dragit till sig uppmärksamheten från både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen, som har tagit emot en ström av klagomål från missnöjda elkunder.

Det stora problemet - vid förlängning

Det verkar finnas en gemensam nämnare i klagomålen. Kunderna är frustrerade över hur elbolagen hanterar elavtal som närmar sig sitt slut, särskilt när det gäller förlängning av dessa. Konsumentverket underströk i ett pressmeddelande: "Kunderna känner att de inte blivit påminda om förlängningen av deras avtal."

Bristfällig & förvirrande information

För de som faktiskt fick en påminnelse var det inte alltid lätt att förstå. En del påpekade att det saknades viktig information om priset, vilket gjorde det svårt att besluta om en eventuell fortsättning. Andra kände att påminnelserna lätt kunde misstas för reklam, vilket bara bidrog till ökad förvirring.

Elmarknad.se jobbar aktivt emot detta

Problematiken har funnits i många år och det är även något som vi på Elmarknad.se uppmärksammat och satt upp interna rutiner kring. De går sammanfattningsvis ut på att vi försöker hjälpa våra kunder undgå dyra tillsvidareavtal genom automatiserade påminnelser inför att deras avtal löper ut.

Myndigheterna griper in

Med tanke på dessa klagomål meddelade Konsumentverket att åtgärder håller på att sättas in. Elbolagen måste nu ge tydlig information om villkoren minst en månad innan ett avtal löper ut. Ulrika Edlund, en jurist från Konsumentverket, säger: "Vilket elavtal man har kan ha stora ekonomiska konsekvenser. Därför är det viktigt att bolagen kommunicerar klart och tydligt med sina kunder och följer gällande regler."

En uppmaning till handling

Både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen sänder nu brev till elhandelsbolagen och branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Brevet klargör och påminner om de gällande reglerna. "Myndigheterna förväntar sig att företagen förbättrar sig," säger Konsumentverket. En granskning av automatiskt förlängda elavtal planeras också för det kommande året.

Så ser kraven ut

Enligt Konsumentverket behöver elbolagen kommunicera nedanstående för att det nya avtalet ska gälla:

  • Att avtalet kommer att förlängas om inte kunden säger upp det.
  • Det ska vara enkelt att se vilket pris som gäller.
  • Det totala elpriset per kilowattimme.
  • Den årliga eller månatliga avgiften ska anges tydligt.
  • Elpriset ska anges i öre per kilowattimme.
  • För rörligt elpris bör nya priset anges med hänvisning till tidigare elpris.
  • Avtalets bindningstid och uppsägningstid måste finnas med.

Vi hoppas att de nya riktlinjerna leder till ökad transparens och en mer effektiv elmarknad med nöjdare kunder.

Om ni har frågor, klagomål eller förslag på hur elmarknaden kan bli ännu bättre är ni alltid välkomna att vända er till oss på info@elmarknad.se.

Läget på elmarknaden, Juni 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 53,06 öre/kWh under juni, en ökning med 14,04 öre/kWh jämfört med maj. I SE4 var priset 103,39 öre/kWh, och därmed 29,89 öre/kWh högre än föregående månad. I norra Sverige blev priset för juni 51,61 öre/kWh, vilket är 23,77 öre/kWh högre än i maj.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-07-10 16:26:34 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Maj 2023

Under maj låg det genomsnittliga priset för SE3 på 39,02 öre/kWh, en nedgång på nästan 30 öre/kWh i jämförelse med april. Priserna för SE4 var 73,50 öre/kWh, knappt 0,4 öre/kWh lägre än månaden före. I Norra Sverige noterades majpriset till drygt 28 öre/kWh vilket blir 39 öre/kWh lägre än aprilpriset.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-06-15 07:28:57 läs inlägg

Mild vinter leder till lägre elpriser

Elpriset under februari 2023 har varit lägre än förväntat. Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia, förutspår att priset kommer att förbli på denna nivå, eller möjligen sjunka ytterligare. Den milda vintern har bidragit till att elmarknaden har lugnat ner sig markant.

Lästid: 1 min Elmarknaden, Energipolitik Publicerad: 2023-03-03 15:17:02 läs inlägg