2022-12-04 13:00:10 | Lästid: 1 min Elpriser

App för att se Dagens Spotpris på el

Elmarknad.se har nyligen lanserat en ny mobilapp för både iOS & Android där du kan se dagsaktuella spotpriser för samtliga elområden.

Förutom dagens elpriser kan du även se morgondagens elpriser, snittpriset för dagen och historiska elpriser månad för månad. Nedan hittar du länkar till App Store och Google Play för nedladdning. Ladda ner på App Store Ladda ner på Google Play

Läget på elmarknaden, April 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 68,70 öre/kWh under april, en minskning med 11,92 öre/kWh jämfört med mars. I SE4 minskade priset med 17,93 öre/kWh till 73,86 öre/kWh. I norra Sverige blev priset för april 66,47 öre/kWh vilket är en ökning med 9,98 öre/kWh sedan mars.

Lästid: 1 min Elpriser, Solceller Publicerad: 2023-05-04 12:16:45 läs inlägg

Läget på elmarknaden, Mars 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 80,62 öre/kWh under Mars, en minskning med 1,92 öre/kWh jämfört med februari. I elområde 4 minskade priset med 11 öre/kWh till 91,72 öre/kWh.

Lästid: 1 min Elpriser, Solceller Publicerad: 2023-04-23 11:14:26 läs inlägg

Höjd energiskatt 2023 - Trots global energikris

Det är inte bara i Sverige vi har energikris just nu utan det är ett globalt problem. Den globala energikrisen är ett akut problem som påverkar i princip alla länder runtom i världen. Det orsakas av en kombination av faktorer bl.a. ökad efterfrågan på energi, minskad planerbar energiproduktion och ökad väderberoende energiproduktion.

Lästid: 1 min Högre elpriser, Energipolitik Publicerad: 2023-01-09 07:37:39 läs inlägg