2022-01-07 14:54:17 | Lästid: 2 min Nordpool, Monopol, Elhandel

1996: Monopolet på el avskaffas – Detta har hänt 25 år senare

Den 1 juni 1996 avskaffades monopolet på elhandel och nya regler infördes. Samtidigt som elhandels släpptes fri så behöll regeringen monopolet på elnäten. I denna artikel reder vi ut varför monopolet på elhandel avskaffades och om avregleringen har fått de effekter som man önskade för oss konsumenter.

Innan man avreglerade marknaden så var det många som klagade på att det statliga elbolaget stod för bristfällig service och omotiverade prishöjningar. Med den historik och missnöje som fanns så tog regeringen fram ett förslaget att släppa elhandeln fri för att skapa en sund konkurrens och låta konsumenterna styra marknadens utveckling.

Antalet elbolag och elavtal har exploderat sedan 1 juni 1996

De senaste tjugo åren har antalet elhandelsbolag gått från ett statligt till över 150 kommun- och privatägda elbolag. Med den explosionsartade utvecklingen har även antalet elavtal ökat i ännu högre takt med de nya avtalsformerna. Idag skiljer sig villkor och priser på elavtal utifrån vart du bor i landet och hur mycket el du förbrukar. Totalt sett kan du välja mellan tusentals avtal när du byter elavtal.

Så har prisutvecklingen gått

När vi pratar om elpriser så finns det två aspekter man kan kolla på: 1. spotpriset för el och 2. påslaget som elhandelsbolagen tar ut. Spotpriset är det elpris som elhandelsbolagen köper in elen för, denna påverkas av energiproduktion och efterfrågan på el. T.ex. så är spotpriset oftast högre under vintermånaderna eftersom vattenproduktionen minskar och vi förbrukar mer el på uppvärmning av hus. En viktig anledningen till den stora differensen mellan årstider är att det är väldigt svårt att lagra el. Den andra delen av elpriset är elhandelsbolagens påslag, detta är deras marginaler som används till bl.a. administration av löner, lokalkostnader, marknadsföring för att få in nya kunder och eventuella extra miljöskatter om de förmedlar miljövänlig el.

Nedan har vi sammanställt en graf över spotpriset på elmarknaden eftersom det är den enda siffran med tillförlitlig data för de senaste 25 åren. Dessutom har vi tagit fram en tabell som tar hänsyn till inflationen och kronans värde för att ge en rättvisande bild om prisutveckling har gynnat oss konsumenter eller inte.

Vilken tid på dygnet är el som billigast?

Elen är alltid billigast på natten när användandet är som lägst. I denna artikel reder vi ut hur du kan planera din elförbrukning bättre och dra nytta av ett timavtal.

Lästid: 2 min Elhandel Publicerad: 2022-01-20 10:30:38 läs inlägg

Elnätsbolagen har höjt avgifter och tar ut miljardvinster

Enligt Villaägarnas riksförbund har vissa elnätsbolag höjt sina elnätsavgifter med närmare 40% sedan 2010. Prishöjningarna motiveras med utbyggnad och upprustning av elnäten. Trots höjningarna av elnätsavgifter kan elnätens uppgraderingar inte motiveras i relation till de höjningar som har gjort, trots detta tar de 10 största elnätsbolagen ut 9,1 miljarder kronor i vinst.

Lästid: 2 min Högre elpriser, Elhandel Publicerad: 2022-01-07 14:54:38 läs inlägg

Ygeman: Högre elpriser att förvänta i Vinter

Det kan vara klokt att redan nu börja skapa en buffert för att betala elräkningen i vinter. Du bör även se över om du möjligtvis kan hitta alternativa sätt att värma upp ditt boende. Allt tyder nämligen på att priserna kommer rusa kraftigt.

Lästid: 2 min Högre elpriser, Elhandel Publicerad: 2022-01-07 14:53:47 läs inlägg