Ordlista


Här hittar du en kronologisk lista med ord som berör energiförbrukning, elavtal och elmarknaden överlag

Om du har några frågor eller saknar någon förklaring är du välkommen att maila in din fråga till info@elmarknad.se

Använd sökrutan för att smidigt och snabbt hittar de du letar efter.


 • A
 • B
 • Beräknad årsförbrukning – Beräknad elförbrukning för ditt hushåll per år. Detta står vanligtvis på din senaste faktura.
 • C
 • D
 • Direktverkande elvärme – När man använder el till att värma hushållet genom t.ex. eldrivna element.
 • E
 • Elcertifikat – Tillstånd som ges ut av Energimarknadsmyndigheten till elhandelsbolag som vill bedriva elhandel på svenska elmarknaden.
 • Elcertifikatpris – En utgiftspost som används av vissa elbolag.
 • Elhandelsbolag – Elbolag som tillhandahåller leverans av el till hushåll och företag.
 • Elnätsbolag – Elbolag som underhåller elnätet i ett visst elområde.
 • Elpris – Inkluderar kostnaden för energiproduktion, underhåll av elnätet, administration, kundservice och marknadsföring.
 • F
 • Fast elpris – Avgiftsform där kilowattpris är förbestämt för att undvika kraftiga svängningar i elpriset på en elmarknad.
 • Fjärrvärme – Centralt uppvärmningssystem till ett flertal bostäder.
 • Förnybar energikälla – Energi som produceras genom att omvandlas i vårt ekologiska system. Exempel är vattenkraft, solenergi, vindenergi, biobränsle och vågenergi.
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • KwH (Kilowattimme) – Mätvärde för antal kilowatt som utnyttjas under en timme.
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • Rörligt elpris – En avgiftsform som innebär att priset följer inköpspriset på Nord Pool.
 • S
 • T
 • Tillsvidareavtal – Benämning för elhandelsavtal där användaren inte har gjort ett aktivt val av elavtal. Dessa avtal är vanligtvis 30-60% dyrare än om man aktivt väljer elavtal.
 • Tillsvidarepris – Avgiftsform där användaren betalar en högre tariff på grund av passivitet i sitt val av elavtal.
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Årsavgift – Vanligt benämning för fast årlig avgift som vanligtvis tillkommer på ditt elhandelsavtal.
 • Årsförbrukning – Din beräknade årsförbrukning av el.
 • Ä
 • Ö
 • Överföringsavgift – Den generella benämningen för den rörliga del av elnätsavgiften.